Minden út a zsidókhoz vezet?

Sehol nem olvastuk, hogy a nulladik kilométerkő tőszomszédságába, Magyarország közutainak szívébe pozícionálták 2019. május elején a Kiválasztott népre emlékeztető parkot.

A Budai Vár lábánál, a Clark Ádám tér mellett helyet kapó Jeruzsálem park történetesen egyúttal a 0. km-kő mellé is került. Csak puszta merő véletlen lenne, vagy szimbólum?

Az újjászületést, az új életet szimbolizáló keresztény Húsvét ünnep után nem sokkal jött létre (kapta a nevét) a park, amely ünnep eredetileg a zsidó Pészah, az Egyiptomból való kivonulás ünnepe, ami szintén az új élet, az új kezdet szimbóluma, ill. egy új honfoglalásé is akár, ha úgy tetszik: hiszen ha valahonnan kivonulunk, akkor onnan kikerülünk, de akkor valahova máshova bekerülünk, azaz valahova máshova bevonulunk, hont foglalunk, ez logikailag csak így tud működni.

Ha már az új honfoglalás gondolata feljött: Jeruzsálem néveredetet tekintve a béke városa. De ha valaki ráguglizik, hogy hogyan van felosztva és figyeli a híreket, hogy milyen ott az élet, milyen összecsapások vannak, hogyan foglalták a területét az évtizedek során, akkor könnyen olyan véleményre juthat, hogy Jeruzsálem: a háború és elnyomás városa. 

Jelenthet egyáltalán bármit is, hogy néhány nappal ezen szimbolikájú zsidó ünnep után jött létre a Magyarok fővárosában a Zsidók fővárosának parkja? Vagy csak a mi fantáziánk túl élénk? Egyébként miért nem olvastuk sehol leírva azt, hogy a nulladik kilométerkő mellé került a park? 

És vajon az egykori izraeli miniszterelnök miért említette ebben a  beszédében Manhattan mellett Magyarország felvásárlását? Van-e e videó tekintetében bármilyen jelentősége a 0. km-kő mellé került Jeruzsálem parknak?

Egykori izraeli miniszterelnök Magyarország felvásárlásáról (39 másodperces felvétel):

Mi a cionizmus? — Herzl, Zsinagóga és Bázeli Szuperbank

Mit jelent a cionizmus?

1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus a svájci határváros Bázelben és megalakult a Cionista Világszervezet (World Zionist Organization, wzo.org.il).

Cionista VilágszervezetNemzetközi Fizetések Bankja

Megjegyzés: szintén Bázelben található a világ nemzeteinek központi bankjainak a központi bankja, mely nem állami vagy államközi intézmény (tehát magáncég), a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlementsbis.org), mely a világ legrégebbi nemzetközi pénzügyi intézményeként mutatja be magát, és aminek 60 központi bank tagja van olyan országokból, melyek a világ GDP-jének 95%-át teszik ki).

A modernkori politikai cionizmus Pesten született alapító atyja, Theodor Herzl így írt naplójában: „Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok”.

A budapesti Herzl Tivadar térnél, a Wesselényi és Dohány utca kereszteződésénél található, de a Síp utca 12. szám alá bejegyzett Zsinagógához tartozó Zsidó Múzeum falán emléktábla hirdeti, hogy itt állt egykoron a cionizmus atyja, Izrael Állam megálmodója, eredeti nevén Benjámín Zeév Hercl, ill. másik nevén Khozeh HaMedinah szülőháza. Középiskolai tanulmányait egyébként a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban fejezte be…

A cionizmus tehát a 19. század második felében elindult zsidó nemzeti mozgalom és ideológia, amelynek célja egyrészt a történelmi Izrael területén egy zsidó állam megalakítása, illetve helyreállítása, másrészt a zsidó érdekek védelme a világ más országaiban. Történelmét lásd még itt.

Magyarországi Cionista Szövetség

cionista.hu

Bemutatkozás: 

Szövetségünk fő célja az, hogy képviselje azt, hogy ma már elsősorban a zsidó állam kapcsolja össze a világ zsidóságát, nem csak a hagyomány és a történelem, valamint hogy értelmes dialógus terepét tudja nyújtani a különféle beállítottságú zsidók, valamint a magyar belpolitikai élet szereplői számára, az Izraelt és a cionizmust érintő kérdésekben. Szövetségünknek célja megmutatni azt, hogy a cionizmus – melynél stigmatizáltabb fogalom kevés létezik a környezetünkben – többszólamú ideológia és mozgalom.

Álláspontunk szerint a diaszpóra zsidósága természetes partnere a zsidó államnak annak a megvalósításában, hogy békében és biztonságban élhessen, élhessünk. Valljuk, hogy a zsidó emberek számára reális, életstratégia az Izraelbe történő kivándorlás.

A Szövetség a magyarországi zsidó közéletben, annak lehető legszélesebb spektrumában kíván megjelenni.

Kezdeményezhetünk megmozdulást, és természetesen csatlakoznunk minden olyan kezdeményezéshez, amely a magyarországi zsidóság egészének a sorsával függ össze akár a nyílt vagy burkolt antiszemitizmus elleni harcról, akár politikai, oktatási (pl. a Nemzeti Alaptanterv véleményezése), kulturális kérdésről van szó.

Tevékenységünk során együttműködünk a zsidó közösségekkel, a magyar-zsidó kulturális és tudományos egyesületekkel, a Keresztény-Zsidó Társasággal, valamint – esetenként – az egyházakkal is.

Úgy gondoljuk, hogy a magyar közvéleményt megismertetve Izrael Államával, kézzelfogható közelségbe hozva az ország kultúráját, beszélve történelméről, népének sorsáról, megismertetve honfitársainkkal Izrael államának és lakóinak gazdasági és tudományos eredményeit, kulturális értékeit, múltját és jelenét, egyszóval Izrael valóságát – eredményesen tudunk küzdeni a tévhitekből, sztereotípiákból eredő előítéletek ellen.

Meggyőződésünk, hogy emberi közelségbe hozva az Izraelben élőket, megmutatva a két nép, a két kultúra, a két sors, a két ország közötti hasonlóságokat, megismertetve és megmagyarázva a különbségek alapjait és forrásait, eredményesen léphetünk fel az egyre nagyobb számban tapasztalható antiszemita jelenségek ellen.

A Magyarországi Cionista Szövetség a World Zionist Organization tagja (wzo.org.il).