Elavult oktatási-, és gazdasági rendszer

school_its_way_more_boring_than_when_you_were_there-460x307Az iskolában temérdek évszámot, verset és képletet megtanítanak, de a jelenlegi pénzügyi-, és gazdasági rendszer működését nem, noha utóbbiak sokkal inkább meghatározzák életünket… Nehogy már megismervén működésüket, netán múltbéli, ill. lehetséges jövőbeni alternatíváikat esetleg megkérdőjelezzük a rendszert, tekintve azt a mérhetetlen felesleges szenvdést, amit okoznak (pl. hajléktalanság, éhezés, háborúk).

Az iskolát végzettek többsége pl. nem tudja, hogy a tartalékrátás bankrendszer, és a kamatterhelt hitel kombinációja csupán egy néhány száz éve legalizált csalási forma, [1] vagy hogy évtizedek óta bőség van a legalapvetőbb javakból (pl. étel, lakás), [2][3] így ezeket már nem is pénzért kellene adni-venni (minthogy a pénz a szűkös javak elosztásának eszköze. Ugyanígy azt sem tudják, hogy az államadósság koncepciója teljesen abszurd, tekintve, hogy minden független állam saját pénzt is teremthetne, mint ahogy azt évszázadokon át tették (lásd: rováspálcák Angliában), és ahogy azt itt-ott még mindig teszik (lásd: Guernsey).

A többség azt sem tudja, hogy a válságokat elsősorban az okozza, hogy a bankok elzárják a “pénzcsapokat”, aminek bevallottan az a célja, hogy az így előidézett pánik nyomán olcsón felvásárolhassák a földeket és termelőeszközöket, majd viszonylag olcsó hitelek kihelyezése révén újra beindítva a gazdaságot további jelentős bevételekre tegyenek szert azok használata vagy bérbeadása révén. Ezt okozza a pénzteremtés monopóliuma. A történelem során számos példát láthattunk erre, és általában csak egy körlevél, netán egy bankárszövetség kellett a megszervezéséhez, [4] vagy egy többségében magántulajdonban lévő központi bank, mint pl. a Fed, vagy a Bank of England. [5]

És a többség azt sem tudja, hogy a piacgazdaság pontatlan modellje és önpusztító jellege miatt eleve összeegyeztethetetlen a fenntarthatósággal, márpedig amelyik rendszer nem fenntartható, az elkerülhetetlenül összeomlik; az MIT számításai alapján a kapitalista világgazdaság legkésőbb 2030-ig, elsősorban ökológiai okokból, (pl. a talajok kimerülése).[6] Ezért lehet az, hogy az összeomlás utolsó felvonásában is számos aktivista csoport még mindig azzal foglalkozik, hogy a jelenlegi rendszert támadja (Greenpeace), vagy éppen foltozza (pl. WWF). ahelyett, hogy energiáikat arra fordítanák, hogy egy új, kooperatív, így a fenntarthatóság lehetőségét egyáltalán magában hordozó gazdasági rendszerre való áttérést, valamint az ehhez szükséges értékrend-változásokat, valamint a társadalom informálását segítenék elő. Ahogy a híres mérnök, Buckminster Fuller mondotta,  “Soha nem tudsz megváltoztatni dolgokat az által, hogy harcolsz a létező valóság ellen. Hogy megváltoztass valamit, építs egy új modellt, ami elavulttá teszi a már létezőt”.

[1] Az 1660-as évek Angliájában, a polgárháború alatt az aranyművesek elkezdték azt a gyakorlatot, hogy papíron igazolást adjanak ki nem létező aranyletétekre, tudván, hogy ügyfeleik úgyis ritkán veszik ki az aranyat, és akkor sem egyszerre. Aztán 1694-ben intézményesítették ezt a rendszert azzal a törvénnyel, ami egyúttal a Bank of England-et is életre hívta.
[2] http://www.fao.org/news/story/en/item/178138/icode/
[3] http://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe-11m-empty-properties-enough-house-homeless-continent-twice
[4] 1891, American Bankers’ Association, megjelent: “The Congressional Record”, 1913 április 29.
[5] David Kupelian, “The Fed Caused the Great Depression: New chairman admits Federal Reserve is responsible for America’s worst economic disaster”, 7. o.
[6] http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse

Cikk eredeti szerzője: TZM Magyarország