Trianon Gyógyítása Kriptovalutákkal – Helyi Pénzek és a Blockchain

TRIANON GYÓGYÍTÁSA KRIPTOVALUTÁKKAL

HELYI PÉNZEK ÉS A BLOCKCHAIN 

 

Ebben a rendkívül hosszú, de annál gazdagabb és páratlanul értékes bejegyzésben a Helyi Pénz Szoftver Blog gondolatait osztjuk meg arról, hogy Trianon sebeit hogyan lehetne begyógyítani “helyi pénzekkel”. Olyan gondolatokat olvashatunk a bejegyzésben, amit még magyar ember soha nem írt le, nem foglalt össze.

 

>>A HELYI PÉNZEK

A helyi pénzekről sokat beszélt Síklaky István, aki egy élhetőbb gazdasági-társadalmi modellen gondolkodott.

A helyi pénzek a fősodratú, sztenderd valutától, amit a jegybank bocsát ki mint nemzeti fizetőeszközt, eltérő pénznemek.

A helyi pénzeket kisebb lokalitásokban használják, pl. a soproni kékfrank, alsómocsoládi rigac, tokaji dukát, balatoni korona, illetve ennek mintájára készült hajdúnánási bocskai korona.

A “helyi pénzek” kifejezés a rövidsége miatt találó, azonban nem egészen pontos kifejezés, ugyanis azok egy nagyobb csoport tagjai, a kiegészítő pénznemek/valuták halmazába tartoznak.

A helyi pénzektől eltérő kiegészítő valuta/pénznem, röviden csak kiegészítő pénz, lehet pl. egy trianon sebeit gyógyítani kívánó, funkcióspecifikus vagy ágazatspecifikus társadalmi kiegészítő pénznem.

A kiegészítő valuták lehetnek még kereskedelmi kiegészítő pénznemek, pl. a benzinkutaknál vagy hipermarketeknél használt pontgyűjtőkáryák, amiken összegyűlt pontokból aztán terméket lehet vásárolni az adott cégnél.

Tehát pl. egy szocális valuta, amivel családtámogatás, élelmiszervásárlás, állami tulajdonú közműszámlák rendezése, támogatható, illetve pl. társadalmi kohéziót erősítő munka, egészségügyi munka, nyugdíjas-ellátási munka motiválható. Csak a fantázia szab határt a felhasználhatóságra.

A kiegészítő pénznemek legnagyobb kritikája, hogy nem elég hatékonyak. Így van! Nem olyan hatékonyak a pénzszivattyúban, mint az adott állam sztenderd, globálisan átváltható nemzeti pénzneme, viszont cserébe kihasználatlan (társadalmi) kapacitásokat, kihasználatlan (humán) tőkéket mozgósítanak, amit a nagypénzek nem akarnak és nem is tudnak, nem is érdekeltek támogatni.

>>PÉNZNEMEK TÍPUSAI, “HELYI PÉNZEK” TÍPUSAI

Tehát amivel az emberiség árut és szolgáltatást cserél tagjai között, azt pénznemnek hívjuk. Ami megtestesíti a pénznemet (amin “utazik”) az a fizetőeszköz. A fizetőeszköz egy konkrét egységét, “darabját” hívjuk pénznek. De a szavak betűszámának rövidsége miatt sokszor a pénznemet is pénznek hívják. A valuta szó és a pénznem szó ugyanaz, a valuta szakmaiasabban hangzik.

>KÉTFAJTA PÉNZNEM LÉTEZIK: SZTENDERD ÉS KIEGÉSZÍTŐ

A sztenderd amit az adott állam jegybankja (és adóhivatala) elfogad nemzeti valutaként/pénznemként.
[Amit a jegybank elfogad, az de jure a nemzeti valuta, amit az adóhivatal elfogad, az de facto a nemzeti valuta.]

-A kiegészítő pénznemek kettő típusa: kereskedelmi és társadalmi

A kereskedelmi kiegészítő valuták a benzinkút-társaságok, légitársaságok és kereskedelmi áruházak által használt pontok (amiket kreatívan néha neveznek másnak is, pl. hűségpontnak, törzsvásárlói pontnak).

A társadalmi pénznemek azok, amikre általában a “helyi pénz” kifejezés alatt gondolunk. Ezeknek a célja, hogy valami olyant elérjünk a társadalomban, amit a sztenderd valuta nem bátorít vagy nem tesz lehetővé. De még így is pontosítható a “helyi pénz” fogalma. Ugyanis ha nem pontosítjuk, valami nagyon fontosat hagyunk ki.

-A társadalmi kiegészítő pénznemek két csoportja:
FUNKCIÓ-SPECIFIKUS ÉS LOKALITÁS-SPECIFIKUS.

>LOKALITÁS-SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTŐ VALUTÁK

A lokalitás-specifikusság a lényeg a helyi pénzeknél. Végre eljutottunk oda, hogy mik is a helyi pénzek. LOKALITÁS-SPECIFIKUS TÁRSADALMI KIEGÉSZÍTŐ PÉNZNEMEK/VALUTÁK. Jó, magyarul és röviden helyi pénzek, kész.

A lokalitás-specifikusság lényege, hogy nincs pénzszivattyú, helyben marad a pénz. Van mivel fizetni, “van pénz”. Tehát ide tartozik a soproni kékfrank és társai. Az, hogy helyben marad a pénz, alapvetően a mennyiséget jelenti, de emiatt valójában a forgási sebességet is: hamarabb cserélnek gazdát az áruk, ha van mivel kifizetni. Ha van pénz, gyorsan cserélnek gazdát az értékek. Ha nincs pénz, addig nem cserélnek gazdát az értékek, amíg nincs mivel fizetni.

Tehát az értékek forgási sebességét is befolyásolják a kiegészítő pénznemek és ez a legfontosabb. És mivel az értéket a pénz szimbolizálja, testesíti meg, hiszen azzal tudjuk kifejezni és továbbítani, ezért az “érték” szóval a “pénz” szót szinonimaként használhatjuk: annál nagyobb a jólét, minél nagyobb a pénz forgási sebessége.

Ha nincsen sztenderd pénz, akkor a kiegészítő pénz átveszi az értékek gazdacseréléshez szükséges közvetítő közegének szerepét, így biztosítja az értékek/pénz nagyobb forgási sebességét.

Ugyanis alapvetően a jólétet a pénz, figyelem, FORGÁSI SEBESSÉGE határozza meg (velocity of money), és nem a felhalmozott mennyisége (quantity of money). Nem attól él jól egy falu, egy megye, egy határon átnyúló régió, hogy sok pénz van ott, hanem attól, hogy az a pénz nagy gyakorisággal cserél (helyben) gazdát, mert így tudnak az értékek áramlani, ekkor van élet, és jólét.

De a forgási sebességet máshogy is lehet befolyásolni.

Ez pedig az időbeli korlátozottság, és a pénztartás díja. Tehát a “holnap estig váltsd be a törzsvásárlói pontokat, különben nagyrészben/teljesen elvesznek” motivációja, hogy ne felhalmozd, hanem áramoltasd a rendszerben a kiegészítő pénzedet. A Silvio Gesell által bevezetett kiegészítő valutánál is volt egy időhatár, ameddig használható volt. Ezzel volt biztosított a pénz forgási sebessége.

Sajnos a mai “modern” helyi pénzeknél erre nem figyelnek oda (illetve túl tág, sokéves keretet szabnak meg erre), ez is bizonyítja, hogy a közgazdaságtani egyetemeken milyen jól kilúgozzák az agyunkat, milyen fals keretrendszert építenek be az elménkbe (itt Lietaer gondolait idézzük saját szavainkkal), hogy ezt A LEGFONTOSABB ÖSSZETEVŐT KIHAGYJÁK az egyenletből.

Ugyanis az alapgondolat a következő: az áruszállító tengeri hajó biztonságban van a kikötőben, de nem az a dolga, hanem hogy az értéket közvetítse két hely/személy/embercsoport között. Ezért úgy ösztökélték már Gesell korában is a hajókat, hogy csipkedjék magukat (legyen forgási sebesség), hogy díjat kellett fizetni a parkolásért (pénz-felhalmozásért, harácsolásért). Az időkorlát a kiegészítő pénzeken pontosan ez: akár teljesen elvesztheted a pénzed (vagy akár csak 20%-át), ha időben nem költöd el. Máris biztosítva van, hogy a helységben vagy megyében, vagy ha nagyobban, több mint “helyiben” gondolkodunk, az egész társadalomban vagy hátoron átnyúló régióban biztosítva legyen a pénz ténlyeges aktív használata értékcserére, a megfelelő forgási sebesség biztosítása által (mert így teljesen demotiválva van a felhalmozás/megtartás, arra ott vannak a sztenderd pénznemek).

>FUNKCIÓ-SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTŐ VALUTÁK

Ha kitágítjuk a látómezőnket, akkor nemcsak “helyi-ségben” lehet gondolkodni, hanem a támogatni kívánt funkcióban is.

Ugyanis a pénz mindig valamire ösztönöz. A PÉNZ VALÓJÁBAN MOTIVÁCIÓS/ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZ, TEHÁT TÁRSADALOM-MÉRNÖKSÉGI FEGYVER.

A yang-típusú monopol pénznemek, mint az amerikai dollár, a japán jen, a magyar forint, arra ösztönöznek, hogy minél több legyen belőle az egyénnek és minél kevesebbtől kelljen megszabadulni. Tehát versenyre, önzésre,
együtt-nem-működésre. A yin-típusú, kiegészítő funkcióval bíró pénznemek pedig cél-specifikusan tudnak ösztönözni. Például belgiumban a török bevándorlók telepein a Torekes nevű kiegészítő pénzzel érték el, hogy rend legyen az utcákon.

A FUNKCIÓ-SPECIFIKUSSÁG TÁRSADALMI SZINTEN IS MŰKÖDTETHETŐ.

Külön pénznem lehet a rendőrség-honvédelem-egészségügyi dolgozók részére, külön az oktatási rendszer részére, külön a nyugdíjrendszer-egészségügyi ellátás részére. Ezek átfedhetik egymást. Ezekkel célokat lehet elérni. Pozitív társadalom-mérnökségi célokat lehet megvalósítani.

Például Litvániában a Dora fizetőeszközzel, amit egy erre a célra alapított állami alapítvány működtet, az időseket a digitális technológiák használatára oktató fiatalok pontokat kapnak (ugyanúgy mint vásárlásnál a hipermarketben), és itt a pontokat az államnál használhatják fel, ebben a konkrét esetben egy álmuk megvalósítására.

Pl. egy fiatalnak az az álma, hogy eljusson Tibetbe jógát tanulni, az belekerül x összegbe és az alapítvány kiszámolja, hogy mennyi, a felhasználó/fiatal által teljesített, teljesítményként leadott érték felelne meg ennek. Ha annyit ledolgozott (jelen esetben időseket oktatva olyanból, amit ő eleve kisujjból tud, mert bele született), akkor megkaphatja az ellenértéket, a jutalmát. Ilyen módon imádják a fiatalok tanítani az időseket, azaz gyűjteni az álmaikért a pontokat, és ilyen módon a digitálisan írástudatlan társadalmi osztályok felzárkóztatása közel 0Ft-ból kivitelezhető, hiszen a Dora digitális kiegészítő pénznem: ingyen van. A billentyűzeten a 0 számbillentyűt leütni pont nem kerül pénzbe. Viszont az ilyen módon végzett társadalmi tevékenység forintban mérhető, sokmilliárdos értéket jelent. A rendszert Bernard Lietaer ötlete alapján és az ő segítségével dolgozták ki.

Ez a kiegészítő rendszer, és általában a kiegészítő pénznemek, SEMMIBEN NEM SÉRTIK A BANKOK ÉS A MULTINACIONÁLIS CÉGEK ÉRDEKEIT, PROFITOT NEM VONNAK EL TŐLÜK.
A Dora kiegészítő pénzem sms-es fizetéssel működik, erre lefejlesztettek egy külön platformot, de egyébként a holland STRO Alapítvány nyílt forráskódúként is használható szoftvere, a Cyclos is használható ilyen rendszer állami szintű, saját szoftver-tulajdonú felépítésére. Működhet mobil applikációval és internetes felülettel egybekötött rendszerre, kombinála a papír alapú és digitális alapú megoldást.

 

>>DIGITÁLIS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZNEMEK

Ma a világon több embernek van okostelefonja, mint bankszámlája. A kiegészítő pénznemek lehetnek papír alapúak és digitálisak és, figyelem, a kettő nem, azaz nem zárja ki egymást. Ahogyan pl. a svájci WIR esetében sem.

A digitális kiegészítő pénznemek szoftveres megoldásokon alapulnak. Ezek az egészen egyszerűtől (pl. egy webshop hűségpont gyűjtő rendszere) az egészen kifinomultakig (pl. egy globálisan használható, decentralizált kiegészítőpénznem-rendszer) terjedhetnek.

Magyar megoldás:

Az a jó, hogy a magyar állam ki tudna alakítani, fejlesztetni magának egy sajátot. Igazából az Erzsébet Utalvány Plusz is ilyen, ott forint névvel illetik a kiegészítő pénznemet ami 1-az-1-ben váltható a magyar forinttal és mivel az Erzsébet Utalvány Plusz már kártya alapon működik, amin van beépített chip, tehát digitális kártya, azon a kártyán több virtuális zseb található, ami azt jelenti, hogy különböző FUNKCIÓKRA felhasználható forint-típusok vannak rajta (mindegyiket forintnak hívják, de ezek mind külön kiegészítő pénznemek).

Ez egy magyar megoldás. Egy helyi megoldás. Egy nagyon jó megoldás, ami készen áll arra, hogy igazán használják, ha összeomlana a nyugati/nemzetközi fizetési rendszer.

Ugyanakkor ennek hátránya, hogy kormányfüggő. Egy új kormány szétverheti. Ez elementáris, fundamentális veszély.

Globális megoldás:

Meg lehet azonban a digitális kiegészítő pénznemeket úgy is csinálni, hogy ne lehessen őket szétverni, megszüntetni. Erre találták ki a blockchain technológiát. Ezzel a hatalom a felhasználók kezébe kerül, de ezt az állam tudja a közösség javára is használni, hiszen ezzel a technológiával a fentebbi megoldáshoz hasonlóan, létrehozható egy NEMZETET EGYESÍTŐ GLOBÁLIS VALUTA.

 

>>A HAMIS-ZÁSZLÓS BITCOIN
(nem egyenlő a blockchain
technológiával)

A bitcoin-nal robbant be a köztudatba a blockchain technológia. Sokan, a legtöbben összekeverik a kettőt, még közgazdasági egyetemeken is.

A Bitcoin egy kriptopénz(nem) (cryptocurrency), egy cég, egy márka, ugyanúgy egy kereskedelmi kiegészítő valuta/pénznem, mint amit egy hipermarketben használunk. Célja a profitgyűjtés. A bitcoin megismétli a hagyományos/fősodratú pénzrendszer két alapvető hibáját: felhalmozásra és spekulációra ösztönöz (mesterségesen nyomják fel az árfolyamát).

A bitcoin tehát egy hamis-zászlós hadművelet, egyik célja, hogy széles tömegek elméjében elhiteltelenítsék a kiegészítő pénzeket és a blockchain technológiát.

A BITCOIN TALÁLTA FEL, VEZETTE BE AZ EMBERISÉGNEK A BLOCKCHAIN TECHNOLÓGIÁT. A KETTŐT ÉLESEN KÜLÖN KELL VÁLASZTANI.

 

>>FOGALMAK

A blockchain egy dolgot jelöl. A bitcoin szó több dolgot is jelöl.

A bitcoin egy technológia (eljárási módszertan, protokoll), egy fizetőeszköz, tehát egy pénztovábbítási, értéktovábbítási módszer. Ilyen fizetőeszköz a fémpénz, a papírpénz, egykoron (más országokban) a váltó, a bankkártya. Tehát az az eszköz, amin keresztül a pénz, az érték továbbítódik.

A bitcoin egy (kripto)pénznem (mint pl. forint; a kriptográfia titkosírást jelent). A blockchain pedig a fizetőeszköz/technológia, ahogyan az értéket megtestesítő pénznem továbbítódik (pl. emeld díjas sms vagy bankkártya).

A bitcoin egy platform is (amin a bitcoin pénznem/kriptovaluta cserél gazdát, a bitcoin technológiát alapul véve, ami a blockchain technológia egy specifikus cég általi specifikusan testreszabott változata).

Tehát a blockchain technológiával működő kriptopénzek (kriptopénznemek) arra valók, hogy termékek és szolgáltatások eladói és vevői megtalálják egymást és rendezzék az ügyletet. Az a rendszer, amiben ezt megteszik, az a platform.

A bitcoin pénznem a megegyező nevű bitcoin platformot használja (és egy sajátos változatát a blockchain technológiának, amit ők bitcoinnak neveztek el). A bancor pénznem (blockchain alapú/technológiájú pénznem) az Ethereum platformot használja.

 

>>AZ ETHEREUM PLATFORM

Az Ethereum nyílt-forráskódú (tehát teljesen átlátható és szabadon bárki által továbbfejleszthető, testreszabható) platformot egy, a Bitcoin cégből kivált fiatalember alapította azzal a szándékkal, hogy decentralizált fejlesztést vigyen a blockchain technológiába (a bitcoin cégnél elutasították a decentralizáltságot). A platformot egy svájci alapítvánnyal és tömegfinanszírozással fejlesztették fel.

Például a sokak által használt Google Chrome böngésző, mely a világ legbiztonságosabb, leggyorsabb internetböngészője, szintén nyílt forráskódú, ugyanis a Google nyílt-forráskódú böngészőjén, a Chromium böngészőn alapul. A világ legjobb hackerei vesznek részt a Google által nyitott versenyeken, hogy a Google által felajánlott magas nyereményért (terepjáró) törjék fel a programot. Még senkinek sem sikerült.

A nyílt forráskódú Ethereum platformra alapul a Bancor Protokoll.

 

>>BANCOR PROTOCOL és TRIANON GYÓGYÍTÁSA

A Bancor Protocolt egy 100%-ig izraeli születésű emberekből álló csapat fejleszti (értsd: biztos, hogy meg fog maradni és szélesen használható lesz).

A Bancor protokoll egy technológia-felhasználási mód: tehát egy előírás-rendszer arra, hogy a blockchain-technológiát, milyen módosított formában, hogyan használják.

A Bancor Protokol KIKÜSZÖBÖLI A BITCOIN HIBÁIT: automatikusan konvertálható, decentralizált a likviditása, automatikus az árkalkulációja és bele van építve a negatív kamat is (angolul demurrage), amit Síklaky mestere, Silvio Gesell olyan sokat említett). Ezek olyan IRDATLAN NAGY ELŐNYÖK, amiket soha a történelemben pénznem nem birtokolt. De hogy ezek mit is jelentenek?

A bockchain technológia egyik lényege, hogy ha egyszer elindítják, akkor utána nem megváltoztatható a rendszer, magától működik és magától bővül/gyarapodik. És az Ethereum alapú Bancor lényege, hogy mindezt decentralizáltan teszi.
Tehát például ha az az (akár állam által tulajdonolt) nonprofit
Kft., ami az elején lefejleszti, elindítja, majd jogutód nélkül megszűnik, egy olyan HATÁROKON ÁTÍVELŐ NEMZETEGYESÍTŐ PÉNZNEMET indít útjára, ami utána megadóztathatatlan, betilthatatlan, felszámolhatatlan bármilyen állam által.

>>A BANCOR DOKUMENTÁCIÓJA

Bernard Lietaer amikor eleinte megismerte a Bancor-t készítő csapatot, és hogy mi a tervük, azt mondta, ez egy vicc, túl szép. De mivel ő pénzügyi informatikában jártas rendszermérnök, igencsak mélyére lát a technológiának és a rendszernek és azóta a fejlesztő bizottság tagja. Még ha nem is jönne össze az egész, egy olyan pozitív precedenst teremt és olyan megoldásokat fejleszt ki, amit a jövőben más (pl. magyar állam vagy nemzet általi) kiegészítő pénznemek is átvehetnek, hiszen nyílt forráskódú fejlesztésről van szó. És már léteznek működő Bancor közösségek, pl. Izraelben 20.000 anyuka egymás között értékcserére már használja a Bancor-protokollt használó, Lev Israel mobilapplikációt (lásd az alábbi videókat).

A Bancor Protokol dokumentációját, összefoglalóit megtaláljátok a Drábik János Box fiókban azzal a Bernard Lietaer által írt kezdeményezéssel együtt, amiben kifejti, hogy néhány Kelet-Európai államba hogyan javasol egy MEZŐGAZDASÁGI KIEGÉSZÍTŐ VALUTÁT, amely ezen a Bancor nyílt-forráskódú protokollon alapulna.
Nyomtatható dokumentumok itt: https://app.box.com/v/drabikjanosbox

A Bancor videós összefoglalóját, ami NEM helyettesíti a fentebb említett dokumentációkat, legkiválóbban Bernard Lietaer professzor előadásai adják (ezekről szólóan már angol a bejegyzésünk).
Az alábbi első videónál, a kétórás előadás utolsó fél óráját elég megnézni (különösen a hallgatói kérdésekre adott válaszokat). Ezt külön is feltöltettük, a hallgatói kérdésekből a lényeget kiválogatva, a Leleplező Magazin youtube-csatornájára: https://www.youtube.com/watch?v=XK6zEeq54fU

A második videó pedig eleve egy húszperces összefoglaló a Bancorról, amiben az előbbi videóban nem szereplő, fontos információkat tár elénk a világ vezető kiegészítő pénznem szakértője.

 

COMPLEMENTARY CURRENCIES AND BLOCKCHAIN

Bernard Lietaer: Economic Justice – Theory to Practice

The Part where Mr. Lietaer speaks about the Bancor Protocol, starts at https://youtu.be/LuLslzRgWQI?t=1h45m19s

Full video: International Student Week in Ilmenau 2017, Germany
https://www.youtube.com/watch?v=LuLslzRgWQI

Bernard Lietaer is an expert on monetary systems. He has been Professor of International Finance at the University of Louvain in Belgium, financial advisor to several Latin American governments, Head of Organization and Electronic Data Processing at the Belgian central bank, manager of a hedge fund whose profits were used for social and ecological projects, and advisor and speaker on various alternative financial systems.

He is one of the most innovative economists in the world, recognized for his evaluation of the global financial system.

He investigates possibilities for establishing fairer and more effective monetary systems through ideas such as complementary currencies and mutual credit, among others.

 

SEE ALSO:

Bernard Lietaer (BProtocol Foundation) excited about the Initial Coin Offering (ICO) of the Bancor, which has raised $150 million in 2 hours! https://www.youtube.com/watch?v=NvrvBTuKyrA

Bernard Lietaer is a currency expert, author of the well-known “The Future of Money: Beyond Greed and Scarcity” and famous for coming up with the idea for the Euro. Dr. Lietaer designed the ECU, the mechanism which enabled the currencies of twelve countries to converge, while he was at the central bank of Belgium.

Currently he Chief Monetary Architect at B(ancor) Protocol Foundation which raised $150 million in 2 hours after the ICO launch. For Bernard, Bitcoin is not important, but blockchain is. He says Bancor is not a coin but it’s a protocol that makes it possible for crypto currencies to be marketable and convertable without a third party. Lietaer thinks it has the power to change the playing field.

Bancor protocol is a cryptocurrency based on the Ethereum Blockchain using tokens as smart contracts for peer to peer commerce with built-in demurrage (negative interest rate).

Bánóczy János – Népi Pénz a Közösségekért könyv

Bánóczy János Népi pénz a közösségekért

Magyarországon már komoly magyar nyelvű irodalma van a csereköröknek és a helyi pénzeknek, azonban még nem született egy összefoglaló mű, amely egyben tárgyalja mind a gazdasági, pénzügyi környezetet, létrejöttük, okait, mind a megvalósíthatásukból származó előnyöket és hátrányokat.

Ennek a hiánynak a pótlására 2016. decemberében megjelent egy új, 350 oldalas könyv, a Bánóczy János Népi Pénz a Közösségekért.

Ebben az online cikkben közöljük a könyv rövid tartalmát, a rövidített tartalomjegyzéket és a bevezetésből egy részt.

A könyv 48 oldalas betekintési lehetőségű, szabadon megosztható kivonata az alábbi scribdslideshareissuu oldalakon is olvasható vagy letölthető doc formátumban és pdf formátumban

A könyv rövidített tartalomjegyzéke

I. rész – A pénz és A Népi Pénzek

 1. fejezet a pénz és szerepe (21. oldal)
 2. fejezet Népi Pénz Típusok (67.)
 3. fejezet Külföldi és hazai Népi Pénzek bemutatása (95.)
 
II. rész – A Népi Pénzek gyakorlata
 4. fejezet A Népi Pénzek közös vonásai, megvalósíthatósága (177.)
 5. fejezet A Népi Pénzek gyakorlati kérdései (207.)
 6. fejezet Népi Pénz és a Szövetkezetek (271.)
 7. fejezet Záró gondolatok (335. oldal)
A Szerző weboldala, részletes fejezetkivonatok és bővített teljes tartalomjegyzék: https://nepipenz.wordpress.com
 

A könyv rövidített tartalma (7 fejezet)

Az 1. fejezetben először a pénz fogalma, története és a társadalomra gyakorolt hatása kerül kifejtésre, majd megpróbálom bemutatni, hogy kik, mikor és hogyan deformálták el a pénz információtartalmát és ezzel hogyan szívják el a többség erőforrásait.

A 2. fejezet a pénzhelyettesítőkről szól, ahol a kezdetektől Silvio Gesellen keresztül a máig bemutatásra kerül a különböző pénzhelyettesítők szerepe a gazdasági folyamatokban. Akik már mélyebben foglalkoztak a témával, azoknak az első két fejezet ismétlés jellegű, kihagyható, bár valószínűleg ők is találnak benne újdonságot.

A 3. fejezet a különböző Népi Pénzek külföldi és hazai példáit mutatja be interjúkon keresztül és a jelenleg működő Népi Pénzekről kevésbé ismert leírásokat tartalmaz. A 4. fejezet ezek közös ismérveit foglalja össze.

A cikk folytatódik az alábbi More/Bővebben gombra kattintva:

Bővebben…

Ökofalvak és új életközösségek

Ökofalvak Európában - Exopolitika Magyarország

E több hónap alatt elkészült, eredetileg munkadokumentum megírásával a cél az volt, hogy Európa ökofalvairól, alternatív életközösségeiről egy minőségileg szűrő válogatás, összeállítás készüljön, a teljesség igénye nélkül, de mégis a lehető legtöbb olyan ökofalvat tartalmazva, amik valami újat, valami megfontolni és tanulni valót üzennek a leendő hasonló kezdeményezéseknek, illetve a jövő fősodrású közösségeinek.

Reméljük, hogy számos jó ötlettel, illetve tanulsággal, felismeréssel és belátással szolgál mindazoknak, akik alternatív, az Új Világot és az Új Tudatosságot tanuló, megtestesítő, abban példát mutató közösségeket kívánnak létrehozni vagy azoknak tagjaivá, és így azoknak és az Új Földnek élő motorjaivá szeretnének válni.

Földanya_Jogai_Nagy_Kiegészítésként ajánljuk az olvasó figyelmébe Földanyánk Jogainak Egyetemes Deklarációját (tinyurl.com/Foldanya), melyet már több nyelvre lefordítottak és több év után, közreműködésünknek köszönhetően, végre magyarul is elérhető az emberi történelem e kritikus időszakában.

Forrásként az Eurotopia Directory 2014 c. kiadványt, a Globális Ökofalu Hálózat weboldalcsaládot, valamint az ökofalu közösségek weboldalait használtuk fel.

Aki az Életet szolgálja, azt az Élet szolgálja.

Az Ökofalvak Európában scribd-dokumentum könnyen megjegyezhető rövidlinkje: tinyurl.com/okofalvak

Lehetőségek újonnan induló ökofalvaknak

Néhány érdekességet, jellegzetességet figyeltünk meg a dokumentum írása közben. Szerintünk ez a legfontosabb része a dokumentumnak, így ezeket külön itt is kiemeljük.

Kiegészítő pénznemek, helyi pénzek

creditoRendkívül kevés helyen van kiegészítő pénznem (ahogy pontatlanul, a kifejezés rövidsége miatt magyar nyelven elterjedt, helyi pénz), ugyanakkor az ökofalvakban jellemzően kifejezetten probléma a pénzhiány, sőt nagyon nagy többségben pont emiatt jöttek létre, hogy olcsóságot, költséghatékonyabb életet, együttélést jelentsenek tagjaiknak. Valójában a pénz forgási sebessége a jólét legfontosabb mértéke, legyen az bármilyen pénznem.

Újenergia-technológiák (ingyen energia)

eco-village02A legtöbb helyen nyitottak az alternatív energiára és újenergia technológiákra önbemutatkozásuk alapján, ennek ellenére csak a legkevesebb helyen van ilyen, az is legföljebb egy szélturbina vagy egy-két napelem. Nem jellemző, hogy aktívan kutatnák a lehetőségét az újenergia technológiáknak, ennek oka a szakértelem- és a pénzhiány, illetve az e közösségek tagjaira általánosságban jellemző érdeklődés ( többnyire mezőgazdálkodási érdeklődés, szemben a technikai, műszaki, fizikai érdeklődéssel).

Többnyire ezek az ökofalvak az alternatív földművelés, nem pedig az alternatív földművelés ÉS az új tudományok integrálása céljából jönnek létre: igazi paradigmaváltást abban, ahogy létezünk, a legkevesebben akarnak, tudnak tettlegesen közülük.

damanhur_templeSzámos ökofaluban, kis túlzással, a „vissza a jól bevált múltba” szemlélet a domináns, nem jellemző, hogy nagy tudású szakemberek az élet és a tudomány változatos területeiről kapcsolódnának bennük, illetve általuk össze és törekednének új technológiák, újfajta élet, ezekhez szükséges új tudások megvalósítására és tesztelésére (kivéve pl. a Gemeinschaft / Netzwerk Heckenbeck közösség (http://netzwerk-heckenbeck.gmxhome.de/), illetve talán a néhány nagy, pl. Findhorn Foundation, Tamera, Damanhur – érdekességként itt van Damanhur Alkotmánya (http://www.damanhurblog.com/the-constitution-of-damanhur), ilyen sincs a legtöbb közösségnél, de a modernkori univerzális Damanhuri Katedrálist (thetemples.org/en) sem követik mások valamilyen oknál fogva).

Érdemes lenne ezektől a nagyoktól ellesni, hogy mit érdemes, és a gyakorlatilag ingatlanbérlési közösségektől, hogy mit nem érdemes.

Spirituális megvilágosodás

enlightened-chakrasKevés helyen van számottevőbb spiritualitás, és a legkevesebb helyen van jelen témaként a spirituális megvilágosodás, mindenek legfontosabbikja. Ahol jelen van, azok azonban jellemzően patriarchátus, hierarchikus rendszerek, a gyakorlati életben nem képviselik az Új Világot. A patriarchátus és a matrifokális létmód kombinációjára lenne szükség (lásd Bernard Lietaer műveit).

 

Permakultúra ÉS Permafaktúra

Nyílt Forráskódú Gazdálkodás MagyarországA permakultúra szinte kivétel nélkül minden egyes közösség vallott fókusza. A permafaktúráról vélhetően nem is hallottak – különösen igaz ez Magyarországra, ahol a Google kereső e dokumentum megírásakor 0, tehát nulla találatot ad a szóra.

A számos földműveléssel, alternatív életmóddal, alternatív mezőgazdálkodással, újfajta világgal foglalkozó magyar nyelvű weboldal helyett az Exopolitika Magyarország kellett, hogy legyen, aki ezt pótolja. A Föld tiszteletére, megtettük.

Permafaktúra

A permafaktúra a nyílt forráskódú szoftverek elve alapján való nyílt forráskódú hardverekről szól, a permakultúra átültetése az ipari világba: olyan gépek és módszerek kidolgozása, melyek összességében, elméleti céljukként, évezredeken át való fenntarthatóságot eredményeznek (szemben a mai kor élet-, természet- és emberellenes, valamint tönkremenetelre tervezett, fogyasztói szemléletmód szerint gyártott ipari berendezéseivel).

A permafaktúráról a P2P Foundation-ön (http://p2pfoundation.net/Permafacture), a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás ezen oldalán (http://opensourceecology.org/wiki/Permafacture_and_Blog ) lehet kiváló információkkal táplálkozni, illetve magyar nyelven az Exopolitika Magyarország ezen aloldalán hamarosan (http://exopolitikamo.wordpress.com/tag/permafaktura/).

Új közösségmodellek

A részvételi demokráciával és új közösségmodellekkel alapvető szinten kísérleteznek az ökofalvak, a Döntéshozatal pontokból látszik, mennyi féle módszert alkalmaznak. Ez további, részletes kutatást igényel.

 

A borító üzenete

A dokumentum borítójához a képeket tudatosan válogattuk össze.

Az alábbi részben ezen képek általunk jelezni kívánt üzeneteivel egészítjük ki a tanulságokat.

A képek között szerepel többek között:

  • creditoa kiegészítő pénznemek (magyar nyelven a „helyi pénz” kifejezés terjedt el rövidsége miatt; a képen Damanhur helyi pénze szerepel, a Credito). Elképesztő, hogy micsoda paradigmarendszer húzódik meg ma ismert világunk pénzrendszere és ebből fakadóan, társadalmi rendszere mögött. Bernard Lietaer New Money for a New World könyvében bemutatja, honnan ered valójában az, amit pénznek és társadalomnak hiszünk szerte a bolygón, nemcsak a judeokeresztény világban.

Amíg ez a paradigmarendszer és amíg a jogrendszerek paradigmái nem változnak, addig semmi nem fog érdemben változni hétköznapi életvitelünkben. Ezek átalakulását pedig a tudati változás fogja okozni, ez alapvetően az egyén önfeladata, másrészről elég hosszú lefutású emberiség szinten (azért is, mert többnyire generációs kihalási alapon működik – értsd jól: öreg kutya nem tanul meg újat ugatni, ill. lásd Mary Rodwell kutatásait (http://wp.me/p2X0wC-CM).

field_girlAz ökofalvakra jellemző a „hálózatról leválás”, az önellátás. Ezt azonban egy olyan jogrendszerben és pénzügyi rendszerben kénytelenek megtenni, amiből nem tudhatnak kiszakadni.

Ugyanakkor szeretik élvezni azt a katonai biztonságot és belbiztonságot, amit egy ország fősodrású vezetősége biztosít. Nagyon nem triviális, hogy az ember békében lehet egy közösségben, anélkül, hogy megölnék, vagy jogait következmények nélkül csorbíthatnák. Ezt a biztonságot az állam garantálja, amiből ezek a közösségek kimenekülni törekszenek, de ezt a biztonságot maguknak szavatolni nem tudnák.

Az adott ország adói azok, ami a Rendszerben maradást kikényszerítik, az dönti el, mi a pénznem. Példaként: A kötelező társadalombiztosítását mindenkinek az adott ország pénznemében kell fizetnie. Erre mondja Bernard Lietaer, hogy az egy adott ország fizetőeszköze, hivatalos pénzneme, amiben az adót fizetni kényszerítik.

pyramidKiegészítő pénznemek használatára a megoldás technikai szempontból nagyon egyszerű. Legfontosabbként negatív kamatláb szükséges (angolul demurrage, pl. a virágzó ókori Egyiptomban gabonaraktárakhoz kötötték a pénz értékét, hogy felhasználni, forgatni, és ne felhalmozni és koncentrálni-centralizálni legyen érdemes), másrészről használni kell a modern technológiákat, pl. az NFC-s okostelefonokat és a Cyclos – alapvetően – nyílt forráskódú kiegészítő pénznem szoftver platformjainak egyikét (http://www.cyclos.org/products; a világon már elég sok helyen kísérletezik a Cyclos felhő alapú verzióját, http://www.cyclos.org/cyclos4communities). Ezen ügyekben az Exopolitika Magyarország által létrehozott Helyi Pénz Blog ad bővebb információkat (http://helyipenzszoftver.blogspot.com/).

  • GVCS eszközök kék háttéra Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Projekt egy 50 ipari gépből álló géppark (gép-ökológia), melyek egymással integrálhatóan és koherensen vannak megtervezve a permafaktúra elvei szerint, azzal a céllal, hogy a nagyipari hatékonyságot környezetkímélően, házi jelleggel is alkalmazni lehessen, illetve, hogy a semmiből egy életközösséget, civilizációt fel lehessen építeni.

A világ ökofalvai (és főleg a nyugati féltekén vannak ilyenek) két kézzel kellene, hogy kapkodjanak e lehetőség iránt, hiszen pontosan az ő problémáikat oldja meg: nincs pénz földműveléshez, önellátáshoz szükséges, drága, illetve ha van is rá pályázati pénz, hamar elromló eszközökre.

E géppark ötlete és a mögötte rejlő elvek forradalmiak (lásd videóinkat: http://tinyurl.com/NYFGHUN). Bizonyos okok miatt azonban kevesen csatlakoznak a világból a nyílt forráskódú kifejlesztésükhöz, pedig az önállóan elkészített gépeket borsos áron értékesíteni is lehet és megvásárolni érdemes.

Az egyik ok, hogy nem a metrikus mérőrendszer szerint készülnek a tervek ezen Globális Falvak Gyártási Rendszeréhez (Global Village Construction Set), melynek magyar fordítása egyébként még egy lehetőséget takar: a globális az a készlet (set) teljességére utal, minden eszközre, ami szükséges. Ők maguk is (Marcin Jakubowski vezetésével) egyébként a permakultúra elveit követik, de valahogy ők sem kezdeményezik a kapcsolatot ökofalvakkal.

A másik ok, hogy nagyon nem triviális mérnöki tudás és ügyesség kell e gépek megalkotásához, jóllehet rendkívül jól dokumentáltak az összeszerelési útmutatók, a gépek pedig a lehető legegyszerűbben tervezettek. A metrikus rendszerre való átültetés szintén fogja igényelni mérnök-informatikus-építész szakemberek önkéntes (amíg el nem adják saját gyártású gépeiket) munkáját. A magyar lehetőségeket hivatott elindítani az Exopolitika Magyarország által készített Nyílt Forráskódú Gazdálkodás Magyar weboldal (http://nyiltforraskodugazdalkodas.blogspot.com).

  • míg a világ pénzügyi összeesküvéséhez évezredeken át a tagadást választotta a háttérhatalom domináns önvédelmi eszköztípusául, addig az exopolitika és szabadenergia témákban a nevetségessé tételt.

free-energy2Ezek a közösségek ha tudnák, hogy hány százezer oldal hardcore, megcáfolhatatlan bizonyíték létezik a földönkívüli, több millió éve töretlenül fejlődő, hozzánk képest összehasonlíthatatlanul lelkileg-technológiailag-társadalmilag fejlettebb civilizációk létezésére (a végén egyébként minden „tényszerű” bizonyíték hitrendszer kérdése), valamint ha tudnák, hogy milyen mérnökileg visszafejtett technológiák állnak már rendelkezésre bizonyos cégek (pl. konkrétan a Lockheed Martin Skunk Works révén,

http://www.lockheedmartin.com/us/aeronautics/skunkworks.html) az emberiség elől szabadalmakkal eltiltott titkos privát földalatti-kozmoszbeli laborjaiban,

akkor nem akarnának visszamenni a múltba „földet túrni” (a lehetőségek és a valóság közti ellentét kifejezéséért használjuk ezt a nem túl szép, de többnyire helytálló kifejezést),

hanem keresnék az integrációt és a lehetőséget ennek a figyelemfelhívására és ezen információk megszerzésére, kutatására. Természetesen a hitrendszerek, értékrendszerek, információhiány, (téves) érdektelenség, tudatosság- és tőkehiány itt is a legnagyobb problémaokozók.

  • light bodypszichológiai önismereti körök, amik integrálják a spiritualitást, szinte egyáltalán nincsenek ezekben az ökofalvakban (pl. a Bert Hellinger-féle forradalmi családállítás nem volt sehol megemlítve bemutatkozásaikban, pedig azzal igencsak sokáig és rendszeresen el lehet egy közösség, és rendkívül hatékony módszer egy jó terapeuta esetén).

Nem nagyon láttuk azt, hogy törekednének spirituális irányvonalak integrálására, fejlesztésére, hogy azzal egy újfajta spirituális érában megvalósuló életközösség működési módjait is kidolgoznák. Daubner Béla például dolgozik egy olyan képzésen, ahol a pszichológiai képzést integrálják jógaoktató képzéssel, ami véleménye szerint még Európában is egyedülálló.

Véleményünk szerint, a jó ökoközösség arra hívja az embereket, hogy találkozzanak belső önmagukkal, de ez főleg a folyamat kezdeti fázisain még kellemetlen. Így bár furcsán hangzik, a jó ökoközösség kellemetlen (hasonlóan ahhoz, hogy az igazi spirituális útjárás is kellemetlen, egy jelentős életideig).

Ezért nem foglalkozik a legtöbb ember önismerettel. Még a spirituális-ezoterikus szubkultúra tagjainak igen jelentős része is inkább foglalkozik mindenféle elvont szakrális, illetve ultrahigh-tech/deep-soul spirituális tudással (pl. a dokumentumban szereplő advaita vedanta tanítók tanítói vonalát követők is), mint egyszerű érzelmi intelligenciával és a psziché blokkjaival, előző életekből és ezéletből származó érzelmi traumák, zajtalan tragédiák rendbetételével.

Energy_HealingAhogy Daubner Béla kiváló pszichiáter-jógaoktató-ajurvéda oktató említi, „A spiritualitás útjára az önismeret útján lehet felkapaszkodni.” Mi az Új Föld felé való haladás érdekében kozmikus erők által felgyorsított földi idővonal miatt kiemelnénk e kettő párhuzamos fejlesztésének fontosságát, illetve a Joseph Campbell-i Hős Útja kutatását és egyéni megtalálására, megélésére való törekvését (kiegészítve David Wilcock releváns kutatásaival a The Synchronicity Key c. könyvében, mely magyarul Az Univerzum Bibliája címmel jelent meg.).

  • Rendkívül fontos lenne, ha valóban egy szebb, élhetőbb világot akarunk, hogy „beoltsuk” a jövő generációit a mostani mainstream világ hazugságai ellen, miközben sajnos még mindig meg kell őket tanítanunk ezen ismeretek birtoklása ellenére és mellett, a még mai fősodrású világgal harmóniában együttműködni

(a jó rendszerbevezetés mindig azt foglalja magában, hogy a régi és az új rendszer egy ideig együtt működik, így megy ez planetáris szinten és ezt kell lemásolnunk, ha jót akarunk csemetéinknek, számunkra is).

A fiatalok újfajta oktatásának kidolgozása, a változatos tudományos-technológiai-kozmológiai-alternatív gyógyászati és más, Új Világot támogató ismeretek komplex átadható hálózatának kidolgozásának még csak a megkísérlése is, még csak a szándéka is, sajnos várat magára. Nem jellemző ezekre a közösségekre, vagy csak nagyon renyhe módon a gyereknevelés új eszméinek, módjainak kidolgozása (az antropozófia és a Waldorf egy-két helyen használatban van, de mára már nem elég, elavult, tapasztalatok alapján nem elég jó).

  • veggieSzinte minden egyes közösségben kiemelten fontos a vegetarianizmus, veganizmus, de legalább az organikus táplálkozás. Ez dicséretes üzenetük. Az exopolitikának is a húsevés (ölés) abbahagyása az egyik spirituális üzenete. Ez egyúttal az a téma, ami a leginkább kiveri a biztosítékot e sorok olvasójában és általában a húsevőkben. Érdemes lehet elolvasni aloldalunkat ezt illetően és elvégezni a házi feladatot (https://exopolitikamo.wordpress.com/leleplezes/emberevo-hullok-husevo-emberek).

A Római Birodalom Yahshua tanításait elpusztítandó azért is irtotta a vegetarianizmusra áttérőket, mert aki nem fog állatot ölni, az hogyan fog embert? Márpedig egy patriarchátus társadalomnak, és egy birodalomnak mindig, alapvetően szükséges a puszta létezéséhez a folyamatos terjeszkedés.

  • Az ökofalvak jelentős százaléka jött létre azért, hogy megoldást nyújtson a Föld problémáira, a környezetszennyezésre, a globális felmelegedésre. Az elmúlt néhány pár évtizedben a hadügyi-ipari-média-tudomány-politikai komplexum sikeresen elérte, elhintette a kollektív elmében, hogy a kis ember felelősségére helyeződjön a hangsúly e globális problémák tekintetében. A közel száz éve meglevő, szándékosan elfojtott, Új Földet lehetővé tevő technológiákat elfojtó multinaci vállalatok válláról így szépen át is tevődött a súly.

Valójában néhány darab olaj és pénzügyi, integrált vállalati hálózat a felelős (hogy ne menjünk ennél mélyebbre jelen dokumentumban, de aki el akarja végezni a házi feladatát, annak ajánljuk a Vilaghelyzete.com, UjVilagTudat.blogspot.comPirosPirula.blogspot.com oldalakat). A kisember azt használja, amit engednek neki, amit elé tesznek. Se ideje, se ereje többre, főleg annak, aki családos, munkája van és örül, ha teljesíteni tudja a létezést. Viszont felel minimum azért, hogy ezt a tehetetlenségét tömegesen nem kommunikálja.

Egy kis vállalati PR-CSR még növeli is a részvényértéket (a hitleri birodalom által felkarolt PRopaganda szóból származó PR a közösségi kapcsolatokat jelenti, a CSR a vállalati társadalmi felelősségvállalást az emberi és természeti élő és élettelen(nek tűnő) környezetért.

Érdekes lenne egyéni emberekre a CSR mintájára bevezetni az egyéni PSR-t egy kiegészítő pénznemmel. Máris sokkal jobb, rendszerszintű megoldást kapnánk „vissza-a-múltba” ökofalvak helyett. A litván Dora Rendszer, a svájci Kiss-Zeit.ch vagy a szintén svájci ZeitBoerse.ch kismértékben ugyan, de hasonlóak ehhez az elvhez). Összehasonlításhoz a fogyasztók versus ipar felelősségmérleghez álljon itt a Föld Anya jogainak nyilatkozata (http://www.rightsofmotherearth.com/declaration , angol nyelvű).

Bevételi Lehetőségek

Számos közösségre jellemző a belső, és számosra a külsősök számára is elérhető tanfolyamtartás. Ez az egyik kritikus bevételi lehetőség a közösség részére az ingatlanok állandó tagok számára való bérbeadásán (számos közösség kendőzötten és jó dolgokkal is kiegészítve ugyan, de lényegében erről szól), illetve a vendégek számára való vendéglátáson kívül. Ez lényegében saját szolgáltatás árusítása, amiben az a jó, hogy nincs jelentős nyersanyag szükséglete.

A saját termékek előállítása egy másik kulcsfontosságú bevételszerzési és marketing lehetőség, ebben a magyar Khrisna Völgy objektíven szemlélve, világszinten példamutató! Természetesen itt a nyílt forráskódú gazdálkodás használata, az innováció és a réspiacok felkutatása, illetve ezen réspiacok innovatív megalkotása szintén a lehetőségek közé tartozik.

A prosperáló ökofalvak jellemzően magánalapítványiak, egyháziak (ezeknél nincs igazából szinte semmiféle alternatív újvilág-szolgálat, csak jó hálózati tőke vagy pénztőke-ellátottságúak, jóllehet nem mindegyik), vagy ingatlan-bérbeadáson nyugszanak pénzügyileg. A pénzügyileg és a külvilágra való pozitív ráhatás képességében sikeres, illetve sikertelen ökofalvak különbségeit összevetve, a prosperáláshoz mindenképp szükséges vagy a turizmus vagy a termék-/szolgáltatásértékesítés.

Bevételi módszerekhez további ötleteink az európai ökofalvak alapján: konferenciák, saját fesztiválok-ünnepsége, felnőttoktatás, gyermek-üdültetés, nyári egyetemek, vendégház, ingatlan-bérbeadás (telek, ház, társasházi lakás), délutáni-hétvégi gyermekfelügyelet+tanítás, ökoóvoda (vagy a jogi akadályok miatt) óvodaszerű egész délutáni csoportos magánfoglalkozások, illetve amíg van euro, addig az EU-támogatások, pályázatok is felhasználhatók ezen ötletek egy részére: ide kell kreativitás és kutató munka, egymás segítése.

Záró Gondolat

Az Exopolitkika Magyarország nevében folytattunk egy online beszélgetést Sterling Allan-nel, a Peswiki.com alapítójával, mely egy 13 éve működő hírportál, a világ legnagyobb, ingyen energia (szabadenergia, újenergia) kutatásokkal foglalkozó alternatív híroldala.

Saját elmondása szerint, a 13 év alatt még nem, tehát nem látott olyan eszközt, ami igazán működött volna és az illető az emberiség számára fizetősen vagy ingyenesen, de elérhetővé tette volna.

Arra következtetett, hogy az, hogy a több ezer megfigyelt, dokumentált kutatás ellenére nem sikerült még épkézláb működő berendezésnek születnie, annak nem lehet más az oka, mint hogy magasabb szinteken mint az emberi, addig nincs megengedve az ingyen energia, amíg nincs meg hozzá a megfelelő tudatosság (saját szavainkkal: galaktikus gyerekfelügyelőink nem engedik a gyufával való játszadozást mindaddig, amíg nincs meg hozzá a megfelelő spirituális tudatosság).

Az emberiség minden problémája, és egyben feladata, sőt lehetősége, végső szinten spirituális: a feladat a lelki fejlődés és a tudatosság.

Forrás: https://exopolitikamo.wordpress.com/2014/11/25/okofalvak-europaban-es-a-permafaktura/

Magyar helyi pénzekhez szoftver lefordítása közös sikerrel

Cyclos fordítás közben - Csatlakozol?

Szeretnéd már végre látni, hogy valami történik is a változásért?

Jó angolosként Te is csatlakoznál a Cyclos magyarra fordításához?

Tett a nemzetért:

ha lefordítjuk, akkor a világ vezető helyi pénz szoftvere, mely POS-terminál-, NFC-, SMS-fizetés kompatibilis és mobil appokkal is működik, saját szerver alapon és felhőalapon egyaránt, akkor elérhető lesz a világ legjobb kiegészítő pénznem szoftvere magyarul, mind a 15 millió magyarnak, országhatároktól függetlenül, közösségösszetartó és -védelmező erővel! Könnyed regisztráció után a Crowdin kollaboratív, felhő alapú fordítóval azonnal lehet kezdeni:

Fordítás:
https://crowdin.com/project/cyclos/hu
és megosztható link:
https://www.facebook.com/helyipenzszoftver/photos/a.563640047034669.1073741828.556646481067359/871939456204725/?type=3&fref=nf

Levelezni ezügyben nem szükséges, az ellenőrzés hatékony, de ha mindenképpen üzenetet szeretnél váltani, a fb.com/helyipenzszoftver üzenetgombja a megoldás.