Az ellenzék eddig ismeretlen utolsó mesterterve

Hamarosan valósággá válhat az a kép, hogy német-francia katonákat látunk a magyar Parlamentben. A német-francia tengely Európa iszlamizálásában és az őshonos európai civilizáció és fehér faj genocídiumában érdekelt. Emiatt kapóra jönne nekik mind a V4-ek szétzilálása érdekében, mind a migránsinvázió-ellenes magyar bástya leverésében az, ha Magyarországra bevonulhatnának fegyveres erővel. De ki lenne ehhez a helyi szövetséges és mi kellene legyen a casus belli?

Ahogy a bolsevik hatalomátvételnél külföldi fegyveres erőkre volt szükség, úgy a neobolsevik tervezett hatalomátvételhez is külföldi katonákra van szükség.

Mi lenne, ha az ellenzék rafinált manipulációval, játszmával elérné, hogy kitiltanák őket a Parlamentből az eddigieket messze meghaladó, tudatosan megtervezett, végletekig botrányos magaviseletük miatt?

Kezdetben mondjuk csak olyanokat csinálnának, hogy a parlamenti őrségnek kellene az ellenzéki padsorok KÖZÖTT a rendre őrködnie. Azt követő lépésként már odáig fajulnának, hogy rendzavarásért és a Parlament alkotmányos rend szerinti működésének ELLEHETETLENÍTÉSÉÉRT KITILTANÁK az ellenzéki képviselőket a Tisztelt Házból, csak néhányat vagy mivel tömeges akció lenne ez a részükről, 1-2 etikus öregmotoros kivételétől eltekintve mindegyikőjüket.

Paradox módon ennek a Századvég által javasolt etikai kódex is csak hasznos eszközül, benzinként a tűzre szolgálna, bár valóban szüksége lenne egy Viselkedés 101-re a viselkedészavaros kamaszoknak, a parlamenti ellenzéknek.

Megelőző csapássorozat egyik részeként nagyon aktívan kellene hirdetésekkel kommunikálni a nemzetközi nyomtatott és digitális sajtóban az új háztörvényi változásokat: hogy egyértelmű legyen, hogy ha az ellenzék tagjait viselkedésük miatt kizárják a Parlamentből, az azért van, mert törvényszegő bűnelkövetők és nem az orbanisztáni viktatúra miatt, tehát nem küldhetők be a külföldi csapatok a Parlamentbe, ill. rakéták a Karmelitára.

A demokratikus választásokkal háromszor is sorozatban győző, ráadásul kétharmados fölénnyel dobogós pártszövetségnek és a teljes magyarságnak az ellenzéke elkeseredett: az utolsó mestertervük a parlamenti műbalhézás végső csúcsrajáratása.

Ezzel ugyanis elérnék a metacélt, a végső nagy célt: nemzetközi szinten diktatúrát lehetne deklarálni és jöhetnének az ENSZ-katonák, illetve a francia-német tengely rendfenntartói! Egyúttal a nemzetellenes ellenzék végre hatalomra kerülhetne.

Ez az egész megajátszma jó lenne a nemzetek feletti paternális bankárelitnek és az ezt kiszolgáló, a tömeges migránsinvázióban érdekelet nyugat-európai szabadkőművességnek (tehát e kettő együtt: a globalomaffia szervezett magánhatalomnak), a V4 szövetség szétzilálásában érdekelt német-francia gazdaságnak, a történelmünkön keresztülhúzódó nyugat-európai magyarságellenességnek, az EU gyengülésében érdekelt Amerikának, a balliberális ellenzéknek is. Win-win. Kína? Oroszország? Ti mit gondoltok?

Kik lennének ez a bizonyos bankárelit és miért lenne ez az egész nekik jó? Ajánlott cikk: Fricz Tamás – Az ellenzék átlépte a Rubicont https://magyaridok.hu/velemeny/az-ellenzek-atlepte-a-rubicont-3894845/

 

Reklámok

Professzorok Batthyány Köre: Gondolatok az Ország Állapotáról

Professzorok Batthyány Köre: Gondolatok az Ország Állapotáról. Tanulmány kelte: 2018.dec.8. 

GONDOLATOK AZ ORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL

A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, amely itt érhető el: letöltés.

Bízunk benne, hogy a témakörrel kapcsolatban előrevivő társadalmi párbeszéd alakul ki. Készen állunk a vitára bármely felelősen gondolkodó honfitársunkkal.

Bevezetés

2014 óta tesszük közzé gondolatainkat a hazai közélet és politika állapotáról. Elemzésünk alapja a kritikus szolidaritás, mely kifejezi elkötelezettségünket a nemzet érdekeit érvényesítő, a nemzeti és a keresztény hagyományokra, legfőképpen a családra alapozott stratégia mellett. Jóllehet ez a stratégia a nemzet javát szolgálja, ugyanakkor azonban gyakorlati megvalósítása nemkívánatos jelenségekre is vezet. Bírálatunk nem csak a hatalomnak szól, hanem a társadalmi közegnek is, hiszen annak nem csekély szerepe van a megválasztott vezetők által követett politika kialakításában.

Hozzászoktunk, hogy kritikus megjegyzéseinket a sajtó túlhangsúlyozza, de ez nem kényszerít bennünket a hatalom iránti bizalmunk bizonygatására. Leszögezzük, hogy törekvésünk – hogy a jelen kihívásaira hosszabb távon is érvényes megoldásokat keresve hozzájáruljunk a nemzet szellemi energiáinak mozgósításához, és ezzel előmozdítsuk erkölcsi és gazdasági felemelkedését – a Kör megalapítása óta nem változott. Értékelésünket a 2017. év eseményeiről a túl korán elkezdett választási kampány miatt nem adtuk közre; ezt most beillesztjük ebbe az elemzésbe.

Közélet

A tavaszi választásokon a Fidesz-KDNP pártszövetség harmadszorra aratott kétharmados győzelmet, ami egyedülálló az európai demokratikus berendezkedésű országok között. Mégsem hallgathatunk arról, hogy több egyetemi városban a kormány támogatottsága visszaesett. A főváros budai kerületeiben induló ellenzéki jelöltek politikai programjuktól szinte függetlenül csak néhány százalékkal maradtak le a kormánypárt jelöltjei mögött, helyenként nyertek is, bár ezt a tendenciát ellensúlyozzák az elmúlt fél év eredményei az időközi választásokon. Aggódunk a közéletben, elharapódzó, a demokratikusan megválasztott tisztségviselők és az ország szuverenitását megjelenítő intézmények méltósága ellen irányuló kulturálatlan, alantas, megnyilvánulások miatt.

Migráció

Egyetértünk azokkal, akik szerint jelenleg Európa, hazánk és a magyarság egésze előtt álló legnagyobb veszély az ellenőrizetlen migráció. Ez rövid távon is okoz nem kívánt feszültséget, növeli a terrorcselekmények esélyét, de hosszú távon még veszélyesebb, mert azzal fenyeget, hogy a mienkétől alapvetően különböző értékeket valló, más civilizációkhoz tartozó és nem asszimilálható tömegek miatt – Nyugat-Európa-szerte és másutt is – az őslakosok egyre kevésbé érzik otthon magukat saját hazájukban. Veszélyes az illegális határátlépést befogadással jutalmazni és az embercsempészetet eltűrni, erkölcstelen a nehéz helyzetű országokat a munkaerőhiány ürügyén erőteljes, munkaképes fiataljaiktól megfosztani.

A magyarság történelmi tapasztalatára építve kormányunk más európai politikusoknál jóval előbb ismerte fel a veszélyt, és megtette a szükséges lépéseket az invázió feltartóztatására. Ez irányú törekvéseit – a szabályos körülmények között bebocsátást kérő üldözötteken kívül minden más migráns befogadásának az elutasítását – már 2015 nyarán támogattuk, álláspontunkat az akkori értékelésünkben is megerősítettük.

Álságosnak tartjuk egyes politikusok és a globalista sajtó szemrehányásait, azt, hogy ateisták kérik számon rajtunk a keresztény értékeket, miközben ők honfitársainkkal szemben nem szolidárisak, és figyelmen kívül hagyják, hogy a tömeges bevándorlásnak milyen hatása lenne gazdaságunkra és kultúránkra. Úgy látjuk, hogy szavaikat és tetteiket korántsem a humánus szándék, hanem a politikai és gazdasági haszonszerzés motiválja.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a rászorulókkal akkor tesszük a legjobbat, ha a segítséget helybe visszük, a háborútól, természeti katasztrófáktól sújtott területeken segítünk újjáépíteni a lerombolt templomokat, iskolákat és kórházakat. Ez azért is fontos, mert a valóban rászorulók gyengék – gyermekek, idősek vagy betegek –, így nem tudnak több ezer kilométeres útra vállalkozni egy jobb élet vagy akár az életben maradás reményében.

A súlyos bajok ellenére otthon maradnak, vagy menekülttáborokban tengetik az életüket, és létkérdés számukra, hogy a családfenntartó, fiatal, munkaképes fiatalok otthon gondoskodjanak róluk. Üdvözöljük tehát, hogy a Miniszterelnökségen belül működik az Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárság, amelynek feladatai közé tartozik többek között a segélyakciók megszervezése és finanszírozása is.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a kormány a – többnyire életerős, fiatal férfiakból álló – migránsok hazatérésének elősegítését célzó európai erőfeszítésekben is tevékenyen részt vegyen. A migrációs válság gyakori hangoztatása érthető volt a választási kampányban, meg is lett az eredménye, de azt is tudni kell, hogy sok ember szemében a propaganda túlhajtott, már-már visszatetsző volt, s ez is hozzájárulhatott az elbizonytalanodásukhoz.

Nemzetpolitika

Egyértelműen támogatjuk a kormány nemzetpolitikáját, a határainkon kívül élő magyarok támogatását gazdasági és kulturális célprogramokkal. A nemzeti hovatartozás alapja a közös nyelv és kultúra, a közös történelem, amely – akár politikai-gazdasági érdekek ellenére is – nem kis mértékben érzelmi alapon hoz létre összetartó, egymásért felelősséget, sokszor áldozatot is vállaló közösségeket. Ez azonban nem jelenti, nem jelentheti az országunkban élő nemzeti kisebbségek kirekesztését a nemzeti közösségből, akikkel a nyelv csak részben, a közös kultúra és történelem annál inkább összeköt.

A helyes önértékeléssel és erős identitással rendelkező nemzeti közösség léte a huszonegyedik századi versenyképesség egyik fontos alkotórésze. A kettős állampolgárság intézménye lehetővé tette a kulturális nemzet határon átívelő egyesítését, Antall József álmának valóra váltását. Úgy gondoljuk, hogy ez az intézmény – csakúgy, mint a különféle autonómiák, amelyekre a határon túli magyarok törekednek – segíthet feldolgozni a teljességében feldolgozhatatlan trianoni traumát, és a határon túl itt-ott érezhető fenntartások ellenére elvezethet a fokozatos megbékéléshez a szomszédos népekkel.

A modern népvándorlás fenyegetése ráébreszti a Kárpát-medence népeit, hogy politikájukat össze kell hangolniuk, fel kell lépniük közös érdekeik védelmében. Egyre több jel utal arra, hogy a formálódó Trimarium (az Adria, a Balti- és a Fekete-tenger határolta régió) népeinek érdekei közelednek egymáshoz, s ez elősegíti a megbékélést. Ez azonban nem zárja ki, hogy határozottan képviseljük a határon túli magyarok érdekeit.

Családpolitika

Ugyancsak kiállunk a kormány családpolitikája mellett. Mélységesen egyetértünk az Alaptörvényben rögzített meghatározással: a család egy férfi és egy nő életközössége, melynek célja az utódok világra hozatala és felnevelése, a társadalom folyamatos újjászületésének biztosítása.

Ezzel gyökeresen szemben áll a neoliberalizmus által erőltetett szemlélet, a társadalmi és a biológiai nem hamis tudományos köntösbe öltöztetett megkülönböztetése. A kormány sokat tett, elsősorban a szülők anyagi támogatásának formájában, a születésszám növeléséért, ez azonban nem elég.

A felmérések szerint a kedvezőtlen termékenységi adatok főleg a párkapcsolati válságra vezethetők vissza, amit csak fokozatosan, kitartóan és az összes érintett szereplő bevonásával, hathatós támogatásával lehet orvosolni. Stratégiára van szükség a művi abortuszok számának további csökkentésére Magyarországon.

Meg kell könnyíteni a kismamák otthoni munkavállalását, a részmunkaidős foglalkoztatást, a visszatérést a munkahelyre a szülési szabadság befejeződése után, tovább kell bővíteni és fejleszteni a bölcsődei és az óvodai hálózatot. Fontos, hogy a házasságot, mint a család alapját a társadalom jobban tisztelje, hogy családbarát környezet alakuljon ki mindenütt, és a családi életforma népszerűbbé váljék.

Gazdaság

Nyolcévnyi kormányzás után ma már világossá vált az úgynevezett unortodox gazdaságpolitika tartós sikere. A pesszimista jóslatok ellenére az erőteljesen megadóztatott vállalatok nem vonultak ki a magyar gazdaságból, és megindult a növekedés, melynek mértéke mára az Unióban a legnagyobbak között van.

Kiverekedtük magunkat az adósságcsapdából, megindult a hitelezés, a közmunka és más intézkedések következtében jelentősen megnőtt a foglalkoztatás. Azonban a sikerek ellenére sem nyugodhatunk meg, mert szükségképpen nagy maradt a magyar gazdaság függése a külföldi hatásoktól, hiszen a nagyvállalatok döntő többsége nem hazai tulajdonban van. E vállalatok többsége magas termelékenységű, de kevés alkalmazottat foglalkoztat, tőlük származik az export négyötöd része.

Ezért az oktatás és az innováció erőteljes fejlesztésével fontos növelni a versenyképességünket, javítani kell a munkaerő képzettségét, és a gazdasági tevékenységet érdemes eltolni a nagyobb hozzáadott értéket előállító ágazatok, például az egészségipar, az informatikai ipar vagy a vegyipar irányába. Vissza kell szorítani a korrupció minden formáját az adóelkerüléstől a járadékvadászatig, melynek során nem valós teljesítménnyel, hanem politikai segítséggel, a törvények kijátszásával akarnak egyesek új vagyont létrehozni vagy versenyelőnyt szerezni. A korrupció rendkívül súlyos probléma, a társadalom elvárja a kormánytól, hogy minél hatékonyabb és eredményesebb stratégiát dolgozzon ki a visszaszorítására.

Az adótörvények betartatásában jelentősen javult a helyzet a pénztárgépek bekapcsolásával a NAV elektronikus rendszerébe, az elektronikus útellenőrzés és számlázás bevezetése, valamint a banki szolgáltatások fejlesztése révén. A személyi jövedelemadó szintjének csökkentése javította az adófizetői morált.

Megítélésünk szerint több területen javult a közigazgatás minősége, jól működik a kormányablakok rendszere, mely lehetőséget ad arra, hogy az ügyes-bajos hivatalos ügyeket bárhol az országban, egy helyen, egyszerre lehessen elintézni. Ugyanakkor arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a túl gyakran változó előírások sokszor nehezítik a gazdálkodó szervezetek munkáját, növelik a bürokráciát, lassítják az ügyintézést.

Kultúra

A közelmúltban tanúi lehettünk egy élénk, sokszor rosszízű sajtóvitának, amely a nemzeti kulturális értékek megfelelő képviselete és támogatása körül zajlott. Egyértelműen kiállunk a ma élő és egykori nagy íróink és művészeink mellett. Az értéket teremtő hazai kiválóságokat mindenkor támogatjuk.

Közoktatás

Örömmel nyugtáztuk, hogy az ígért ütemezésben megjelent az új Nemzeti Alaptanterv vitára alkalmas változata, amely jelentős érdeklődést váltott ki a társadalomból. Fő irányaival egyetértünk, bár nem helyes, hogy a tanulmányok két lehetséges célja – a hasznosítható ismeretek átadása és a tudományos-kulturális örökség továbbadása – között többször az előbbire esik a hangsúly az utóbbi rovására.

Fontosnak tartjuk, hogy az elemi iskolai tanterv jobban illeszkedjen a gyermekek képességének életkor szerinti fejlődéséhez. Helyeseljük, hogy az új NAT nagy súlyt fektet a különböző készségek elsajátítására, felkészít az egész életen át tartó tanulásra. Fontos, hogy csökkenjen a diákok és a tanárok terhelése, hogy az iskolában töltött első évek ne a túlterhelés, ne a nehéz beilleszkedés okozta frusztrációval, hanem az új környezet, az új ismeretek játékos felfedezésének örömével teljenek.

Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a felsőbb évfolyamokban fokozatosan át kell váltani a teljesítmény ösztönzésére és megbecsülésére, mert a tudást nem adják ingyen. Erősíteni kell a diákok motivációját, hiszen ez az eredményesség egyik legfontosabb feltétele. A kötelezően elsajátítandó adatmennyiség csökkentése akkor lehet eredményes, ha a majdani kerettantervekben kijelölik azt a minimális ismeretanyagot, amelyet minden általános iskolát végzett fiatalnak el kell sajátítania. Nem jó, hogy a tervezet jelentősen csökkenti a közös nemzeti műveltség alapját adó tartalmi előírásokat.

Jóval nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az anyanyelv helyes és igényes használatának, a családi életre nevelésnek, valamint a hon- és népismeretnek. Fontos, hogy a kerettantervekben szerepeljenek azok az irodalmi alkotások, írók és költők, amelyeket, illetve akiket ismernie kell minden diáknak. A kerettantervekre nagy figyelmet kell fordítani, ezekben és az ezekre alapozó tankönyvekben lehet kifejteni a részleteket.

Nem értünk egyet azzal, hogy a tananyag mégoly fontos részleteit teljes egészében (pl. az összes kötelező olvasmány kijelölésével) az alaptantervben szabályozzák, itt az elveket kell lefektetni és a fő irányokat kell kijelölni. A pedagógusok között vitát váltott ki az integrált természettudományos oktatás lehetőségének szerepeltetése, pedig ez elvben helyeslendő volna, de ha nincs, aki megfelelően tanítsa, csak további színvonalesés lehet az eredménye.

Hangsúlyozzuk, hogy a NAT tervezete szerint ez nem kötelező, csakis az arra megfelelően képzett tanárokkal rendelkező intézményekben és határozott igény felmerülése esetén követhető irány. Az integrált természetismeret oktatása főleg azoknak lehet hasznos, akik nem természettudományi területen képezik magukat tovább, hiszen számukra a részletek nem fontosak, nélkülözhetetlen azonban, hogy a modern tudomány állásának megfelelő, általános érvényű ismereteket szerezzenek a világról.

A természettudományos órák számának további csökkentése egy műszakilag és a természet törvényeinek ismeretében analfabéta társadalmi többség képét vetíti előre. Megoldást jelentene, ha ismét lehetővé tennék a már sikeresnek bizonyult humán és reáltagozatok létrehozását azokban a gimnáziumokban, ahol ehhez megvannak a személyi és egyéb feltételek. A NAT mellett fontos a duális szakképzés fejlesztése is. Támogatjuk a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének erre irányuló javaslatát, mely jelentősen előmozdíthatja hazai szakmunkások és középvezetők gyakorlati képzését.

Felsőoktatás

A nyáron felajzotta a kedélyeket a „gender” szakok „betiltásáról” szóló vita. Tudomásunk szerint nincs szó betiltásról, csupán annyi történt, hogy a kormány a hatályos jogszabályok keretei között maradva visszavonta a téma külön szakon való oktatására vonatkozó engedélyt.

Álságos a tudományos kutatás szabadsága és a tanszabadság Alaptörvénynek ellentmondó korlátozásáról beszélni, mert a téma továbbra is szabadon kutatható és oktatható, legfeljebb nem egy kiemelt figyelmet vonzó önálló szakon, hanem például a szociológia főtárgy vagy egy doktori program keretében.

Általános megfigyelés, hogy az elmúlt húsz évben túl sok felsőoktatási szakot akkreditáltak. Sem a Magyar Akkreditációs Bizottság, sem az illetékes minisztérium nem tudott ellenállni az erre irányuló nyomásnak, márpedig a legtöbb esetben ez nem vagy csak alig járul hozzá a képzés minőségének javításához, hanem inkább csak helyi csoportérdekeket szolgál.

A felsőoktatásban továbbra is súlyos gondot jelent a túlzott központosítás, a túl szigorú, körülményes, ezért a bürokráciát elfogadhatatlanul növelő, az ügyintézést lassító közbeszerzési szabályozás. Ez annyira megnehezíti például a vegyszerek, a kisebb és közepes műszerek beszerzését, a szakmai utazások, gyakorlatok megszervezését, hogy volt eset, amikor egy pályázat nyertese lemondott az anyagi támogatásról, mert a bénító adminisztráció miatt nem látta biztosítva a pályázatban vállalt kutatási feladat teljesítését.

Tudatában vagyunk annak, hogy az uniós pályázatok esetében a közbeszerzési eljárást törvényesen, az előírásokat pontosan betartva kell lebonyolítani, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hazai tudományos pályázatok esetében ezekhez képest kis összegekről van szó, így a közbeszerzési szabályok erőltetése értelmét veszti.

A bénítóan ható bürokrácia rontja a hazai kutatás versenyképességét, demoralizálja a felsőoktatás és a kutatás szereplőit. Egyszerű megoldás lenne, ha egy pályázat témafelelőse adott értékhatárig szabadon dönthetne az eleve meghatározott célra fordítható forrás elköltéséről, őt viszont a megfelelő hivatal szigorúan ellenőrizné, és visszaélés esetén kizárhatná a további pályázatokból.

Tarthatatlan, hogy a jelenlegi műszaki és természettudományos normatíva nem fedezi a tényleges oktatási költségeket, ezért több helyen vészhelyzet alakult ki. Ezt nem lehet másképp áthidalni, csak a normatíva mihamarabbi, jelentős emelésével.

Figyelemre méltónak tartjuk a Corvinus Egyetem átalakításának gondolatát. Az alapítványi forma nagyobb adminisztratív és gazdasági szabadságot biztosítana az intézménynek, és automatikusan megoldódna például a közbeszerzések problémája. Kiterjesztése más állami egyetemekre azonban nagy körültekintést és elmélyült elemzést igényel, annál is inkább, mivel számos területen (pl. a természettudományban) a felsőoktatás nem lehet önfenntartó.

Tudomány

Üdvözöljük a kormány szándékát a kutatás, a fejlesztés és az innováció növekvő támogatására. Fontos azonban, hogy a szervezeti modernizálás ne károsítsa a már meglévő, főleg alapkutatási potenciált. Nagy port vert fel a Magyar Tudományos Akadémia autonómiájáról folytatott élénk vita, mely a tudós testület és a kormány között komoly feszültséget gerjesztett.

Az MTA mint köztestület bizonyos tekintetben kormányzati feladatokat is ellát. Erre támogatásának egy jelentős, állandó részét az állami költségvetésből kapja, tevékenységéről évente beszámol a kormánynak, kétévente pedig az Országgyűlésnek. Ezért téves az az állítás, hogy a költségvetési fejezet átalakítása jelentősen sérti az intézményi autonómiát, mert ez mindig is alá volt vetve – ha nem is egy minisztériumnak, de – a kormánynak és a törvényhozásnak.

A tudományos kutatás különleges jellege miatt bölcsen jár el a fenntartó állam, ha az autonómiát a lehető legszélesebbre bővíti, de nem ellenkezik az Alaptörvénnyel, ha – mint a világon mindenütt teszik – fenntartja magának a jogot egyes, a gazdaság számára fontos irányok preferálására, ezek kiemelt támogatására.

Ugyanakkor a kiemelés csak akkor lehet eredményes, ha a támogatásban részesülő kutatók azonosulnak a kitűzött célokkal, minden erejükkel igyekeznek ezeket elérni. A sokszor kapkodó és udvariatlan kommunikáció nem segíti a kibontakozást. Az előttünk álló évben az érintett intézmények alaposan felkészülhetnek a változásokra, hogy azokat kihasználva jobban teljesíthessék feladataikat.

Hogy megfelelő tudású egyetemi tanárokat lehessen kinevezni, fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon, sőt, kiteljesedjen az Akadémia minőségbiztosítási funkciója (legtöbb szakmában az MTA doktora cím), ami garanciát jelenthet arra, hogy a helyi csoportérdekektől függetlenül, csak a dokumentálhatóan arra érdemesek kaphassák meg az egyetemi tanári kinevezést. 

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai forradalomban Magyarország fontos szerepet kap. Üdvözöljük a kormány támogatásával, az innovációs és technológia miniszter kezdeményezésével létrejött „Mesterséges Intelligencia Koalíció” megalakulását, ami platformot kíván teremteni az e területen dolgozó szervezetek, valamint ipari és akadémiai kutatók együttműködéséhez. Az ipar és az akadémiai-felsőoktatási szektor együttműködését Magyarország jövője szempontjából fontosnak tartjuk, ezen a területen minden előrelépést támogatunk.

A tudománnyal kapcsolatos viták között ismét előkerült a finnugor nyelvrokonság kérdése. Úgy gondoljuk, hogy ezt a rokonságot a százötven éve nemzetközi szinten is folyó kutatások mára egyértelműen tisztázták, és most sem merült fel olyan tudományos igényű adat vagy megközelítés, mely hathatósan cáfolni tudná. Kétségtelen az is, hogy a sajtó a nyelvrokonságot még mindig összekeveri az eredetbéli, azaz genetikai rokonsággal. Mindez nem zárja ki, hogy ápoljuk a kulturális rokonságot a török népekkel.

Eljött az ideje annak, hogy a modern kutatási módszerek felhasználásával felülvizsgáljuk az őstörténetünkkel kapcsolatos ellentmondásokat. Fontosnak tartjuk az elmúlt száz év történelmének valósághű bemutatását a tankönyvekben.

Egészségügy

Az egészségügy szerkezetének átalakítása hosszú évek óta várat magára. Sokak szerint ez a jelenlegi szerkezetben is jobban működik, mint sok nyugat-európai országban. Ebben van igazság, de figyelembe kell venni, hogy az egészségügyet két dolog tartja fent: az ott dolgozók elkötelezettsége és a paraszolvencia. Határozottan támogatjuk az utóbbi felszámolására tett és ezután teendő lépéseket.

Ez nélkülözhetetlen feltétele a kibontakozásnak, ehhez viszont az egészségügyi dolgozók bérét az európai átlagfizetés legalább kétharmadára kell emelni. Olyan egészségügyet szeretnénk, amely a szolidaritás elvén alapul, és amelyben jó minőségű az alapellátás. Meg kell hozzá nyerni az orvostársadalom egyetértését, és a teljes társadalom hathatós támogatását!

Radikálisan szét kell választani a magán és az állami egészségügyi ellátást, aminek sikeres végrehajtásához elengedhetetlennek tartjuk egy szektor-semleges, szolidaritás alapú állami egészségbiztosítási rendszer kidolgozását. Tarthatatlan, hogy a magánellátás az állami infrastruktúra, műszer- és géppark ingyenes használatára épüljön. Ennek felszámolásában a kormány messzemenően számíthat az erkölcsi támogatásunkra.

Javasoljuk, hogy a kormány szorosabban működjön együtt a Magyar Orvosi Kamarával. Fejleszteni kell a szakrendelői ellátást, hogy minél kevesebb beteget kelljen fekvőbeteg-intézményekbe irányítani. Ki kell jelölni a legfejlettebbnek tekinthető intézményeket. Ezek az egyetemi klinikai ellátó hálózatból és az objektív adatok alapján ide sorolható megyei nagykórházakból kerülhetnek ki. Meg kell határozni azt az egészségügyi ellátási csomagot, amelyet a társadalombiztosítás elbír. Ki kell jelölni a térítéses ellátások körét, koncentrálni kell az emberi erőforrást, a műszerparkot és a finanszírozást, hogy a magasabb szintű biztonságos ellátás elérhető legyen.

Európa

Végül néhány szót az Európai Parlament által ez év szeptemberében elfogadott Sargentini-jelentésről. Ez azt mutatja, hogy az Európai Parlament saját elveivel ellentétben nem ismeri el a nemzeti sokszínűséget és önrendelkezést. A túlzásokat és vitatható érvényű, esetenként valótlan állításokat tartalmazó, erősen elfogult jelentés kísérlet arra, hogy hamisan, rossz színben tüntesse fel Magyarországot és elriassza a neoliberális kánonnal szemben Európa védelmében ugyancsak fellépő szövetségeseit.

Nem gondoljuk, hogy a demokratikus deficittől szenvedő, még a szavazás rendjének szabályozásával is kudarcot valló Európai Parlament e jelentéssel jogalapot szerez arra, hogy ráerőszakolja akaratát a szuverenitásukat őrző tagállamokra.

Forrás:
http://www.bla.hu/professzorok/index.php?oldal=dl/az_orszag_2018.html

Professzorok a Hazáért Konferencia: Szalay Zsuzsanna előadása

A helyi pénzek egyik kiváló magyar ismerője, Dr. Szalay Zsuzsanna közgazdász adjunktus előadása: A közbirtokosság működési formája, alcím: A helyi gazdaságok közösségi erejét a helyi közösségek gazdasági ereje adja. 

Az előadás a tíz éve nagy sikert aratott “A szelíd pénz forradalma: a közbirtokosságon alapuló pénzrendszer megteremtése” című előadás, ill. írásos tanulmány folytatása.

Mi a pénz? Helyi közösségek, társadalmi kohézió és példás megoldások – Professzorok a Hazáért Civil Társaság Konferencia: A nemzeti összetartozástudat erősítése (weboldal: http://www.professzorok-a-hazaert.hu/content/ )

UPDATED – Parlamenti balhézás – a Nemzet Temploma megszentségtelenítve

LÁSD MAGYARUL LEJJEBB

Srdya Popovich and Ron Werber, street mess and political mess experts taught the left-liberal (post-communist, neo-bolshevik, neo-liberal, globalist, anti-nation) parties including Jobbik (trojan horse party of forced aggressive illegal mass migration), LMP, MSZP and its breads (Momentum, Együtt, DK) to create chaos. The originator of these methods is Shaul Alinsky, the man who made the teachings perfect is Gene Sharp.

These political parties work hand-in-hand with the local so-called civilian associations (paid mercenaries disguised as “civilians”), which are the lengthened arms of the former entities, seemingly independent of a political nature, yet in truth just the military divisions of the power that also rules the aforementioned parties.

The NGOs do the dark jobs, wet jobs that political parties are not supposed to do: NGOs have far less regulations to obey. The same system as the one mentioned in the book Confessions of an Economic Hitman: the USA uses non-governmental and mostly private organizations, to achive goals that wouldn’t look nice as deeds of a political actor.

In reality, all aspects of this shadow power network work as a local division of an intercontinental global maffia, the Cabal, to create regime changes in chosen countries, like Lybia, Afganistan, Iraq, Egypt, Turkey, Russia, Iran, Hungary, when they encounter nation states that don’t want to hand over their central banks to the global money maffia (ref.: Paul Hellyer), and their lands to a DNA-mixing global experiment (dark magic) of forced mass migration, which will result in the ethnic cleansing and genocide of white Europeans and the entire many thousand years old European civilization and culture.

The main purpose of the mass invasion is not only to mix races and that way lowering IQ levels (IQ is not equally distributed among human races), not only to tear out the national roots and old customs, but also to delete “democracy” as such from the sphere of existence: Islam is incompatible with democratic approaches, it teaches it nowhere in its sacred books. Hence, it is a perfect form of societal order for the hidden intellectual and central banking elite of the global zionist and Luciferian freemasonry, the controllers of the world.


MAGYAR NYELVEN:

Ki van a háttérben, ki mozgatja a szálakat? Csak a jól ismert G.S. vagy valakik mások, és Mr. S. is csak egy báb?

Mikulás-parti keretében néhány lázadó “honatya” nyomta a feszkót a Parlamentben, a Nemzet Templomában, példát mutatva az utcai álcivil zsoldosoknak.

Érvek ereje helyett az Erő érvét próbálják használni mind bent, mind kint. Vajon miért nem az Érvek erejét? Miért nem az érvek erejéhez gyűjtenek nemzetközi összefogást? Azt miért csak az Erő érvéhez kérik és kapják külföldről???

De mi a nagy kép, ki a mindkét csoport mögötti megbízó? És kik annak a megbízói?

Kiderül, hogy megint a nemzetközi bankárkasztnak van baja velünk, függetlenül élni szándékozó magyarokkal, és ürügynek szokás szerint bármi jó?

Teljes méretű képhez katt a képre! A kép szabadon felhasználható!

Az utcákon azóta is megy a törő-zúzó partihangulat, a rendőröket direkt provokálják, hogy VÉÉÉGRE küldeni lehessen már egy véres pofájú szelfit a New York Times-nak és hasonló háttérhatalmi megmondó orgánumoknak, hogy igen, szerintük itt a véres magyar diktatúra Viktatúra, itt az ideje beküldeni a brit, francia és amerikai vadászgépeket, hogy hozzanak egy kis bombasztikus demokratúrát! Úgyis ez az (egyesek szerint) fakenews-terjesztő, nemzetúra építő Viktátor ez csak egy orosz tüske az EU szívében! (mi ezzel nem értünk egyet)

Irakban, Egyiptomban, Ukrajnában, a Balkánon élesben tökélyre fejlesztett sikerreceptek szerint megy a műsor.

Utcaszintről adhat tanácsot Shaul Alinsky méltó és módszerét tökélyre fejlesztő tanítványának, Gene Sharp-nak a tanítványa: Szrgya Popovics ( Srđa Popović vagy Srdja Popovich). Patkó szintről tanácsot adhat Ron Werber, és a fellegekből George Soros irányíthatja a szálakat? Nem tudjuk. De kik lehetnek Mr. S. megbízói, zsarolói? Csak nem azok, akik azt csinálnak a bankszámláival, amit csak akarnak?

Bábok és főnökök piramisa – Srdja Popovich, Ron Werber, George Soros lehet a mozgolódások hátterében? A kép szabadon felhasználható, teljes mérethez katt a képre!

Ajánlott irodalmak és előadások a témában:

Srđa Popović – Útmutató a Forradalomhoz (cikk és videó)
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2017/10/20/szrgya-popovics-utmutato-a-forradalomhoz

Srđa Popović – Útmutató a Forradalomhoz (kiegészítő cikk)
https://leleplezomagazin.wordpress.com/2017/10/19/srda-popovic-utmutato-a-forradalomhoz

Az országbuktatás eddig megjelent könyvei
https://leleplezomagazin.wordpress.com/2017/10/07/az-orszagbuktatas-eddig-megjelent-konyvei

Hogyan destabilizáljunk bármely kormányzatot – Az erőszakmentes beavatkozás 198 módja a szemed előtt zajlik! (Gene Sharp)
https://vilaghelyzete.blogspot.com/2015/02/az-eroszakmentes-beavatkozas-198-modja.html

Soros György: Az eredeti Soros-terv TELJES magyar fordítása (forrásdokumentumok)
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2017/10/07/soros-gyorgy-az-eredeti-soros-terv-teljes-magyar-forditasa

Dr. Drábik János – Álcivil szervezetek 1.+2. rész (2 videó)
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2017/01/30/dr-drabik-janos-alcivil-szervezetek-1-resz

Ajánlott videó:

A háttérhatalom utcai akcióinak leleplezése: Drábik János – Útmutató a forradalomhoz

Leleplező 2018. téli szám 36 oldalas bővített előzetes

Kedves Olvasóink! 2018 telén egy bővített 36 oldalas előzetessel invitáljuk Önöket az év utolsó Leleplezőjének elolvasására. Ez csak egy rövid előzetes, a teljes lapszám december 13-án már kapható a Relay és Inmedio újságárusoknál: az üzletek és pavilonok címlistája egyben itt. A digitális teljes kiadás a DiMag oldalán lesz elérhető időben. 

A Leleplező Magazin országkrónika könyvújság, Magyarország legnagyobb alternatív folyóirata.

Leleplező 2018 decemberi lapszám előzetese, letölthető PDF:

A 3.8Mb-os 36 oldalas előzetes asztali és laptop számítógépeken való megtekintéséhez a Scribd, a Box, valamint a WordPress-linkes verziót ajánljuk:

Scribd: linkben itt, illetve az alábbi beágyazásban (nagyon érdekes, hogy az őszi lapszámnál nem engedték a Scribdnél a beágyazó kód kikérését…)

Box:
https://app.box.com/s/5ejvbdpf7wjovybctnnken1ktwn4j1v0

WordPress:
https://leleplezomagazin.files.wordpress.com/2018/12/leleplezc591-2018-tc3a9l-bc591vc3adtett-elc591zetes.pdf

Az 3.8Mb-os 36 oldalas előzetes mobileszközökön való megtekintéséhez a fentebbi Box verziót és az issuu oldalán levő verziót ajánljuk (az Issuu-n sajnos bevezették, hogy nem letölthető, csak olvasható).

A 200 oldalas teljes nyomtatott kiadás megvásárlásához a Relay és Inmedio üzletek és pavilonok listája egyben itt.

A 200 oldalas teljes digitális kiadás a DiMag oldalán lesz elérhető időben (mi sem tudjuk sose pontosan, hogy mikor).

Az PDF-előzetes letöltése

A használhatatlan és full bug-os (tele hibákkal) Safari böngészőt és a mindig elavult, mindenhez engedélyt kérő Microsoft Explorer-t leszámítva minden normális böngészőn, tehát a Firefox-on és Chrome böngészőn ha rákattintanak a fentebbi scribd, box, vagy wordpress-es linkekre, akkor egy új fülön A-Z-O-N-N-A-L olvasható és LAPOZHATÓ a teljes PDF-előzetes.

Mobileszközökön is csak rá kell kattintani a fentebbi linkekre és a 3.8Mb-os 36 oldalas előzetes azonnal olvasható.

Az előzetes 36 oldala képgalériaként is megtekinthető alább:
(rákattintás után felnagyítódik, hogy mekkorára és milyen keret van körülötte, ezt nem tudjuk szabályozni):

Épülhet a román-magyar határzár, migráns lakosságcsere Erdélyben és Kárpátalján?

Mi mindennel fog nekünk és a külhoni magyaroknak járni az a tény, hogy Románia elfogadta az ENSZ migránspaktumát?

Óriási probléma a magyarok számára, hogy Románia elfogadta a migrációs csomagot. Mivel a román politika igazi döntéshozói gyűlölik a magyarokat, ezért nagyon is valószínűsíthető, hogy egy lesz egy erdélyi lakosságcsere a beinvitált afrikai, közel-keleti és közép-ázsiai, keresztényellenes és fehérellenes muszlim migránsokra. Szent könyveik szerint Allah nekik igaz hitűeknek adott mindent, tehát mi gyaúr kutyák csak jogtalan bitorlók vagyunk, akik a legrosszabbakat érdemlik.

Ahogy a világ első bevetett atombombáját ledobták Japánban, a repülőgépen a pilóta azt mondta társának: “Give ’em Hell, Harry!” – magyarul: küldd rájuk a poklot! Ezt akarhatják vélhetően a román politikai-vallási vezetők is, ráküldeni a poklot az erdélyi magyarokra, a százéves trianoni centenárium megkoronázásaként, ami ugye a román mélypolitikai vezetők számára egy örömünnep, a magyar szó meg csak kutyapiszok számukra.

Mivel Ukrajna és Románia egyaránt kézivezérelt amerikai gyarmat, illetve mivel Ukrajna a héber szívűek számára Kazária, egy lehetséges leendő otthon (nagyon erősen ajánljuk a Times of Israel cikkét erről!!!!), így valószínűleg azt tervezik, hogy a román-ukrán határon is átkelnek majd a migránsok Kárpátaljába, hogy úgy keserítsék meg a kárpátaljai magyarok életét (vessenek annak véget), ezzel megteremtve az ukrajnai lakosságcserét a magyarok és a migránsok között (és itt emlékezzünk a magyarellens ukrán kormány által egyébként bejelentett hadiállapotra is, amit bármikor kiterjeszthetnek a legnyugatibb megyéikre).

Tervben lehet az is, hogy ilyen módon a román-magyar határzárat megkerülve, a migránsok Ukrajnán keresztül jönnek majd Magyarországra. Ha még egy kicsit továbbmenetelnek, akkor a szlovák-magyar határon keresztül is megindulhat a háttérhatalom bosszúja.

Ezt a forgatókönyv-rendszert az is valószínűsíti, hogy a 2015-ben az egyik legfelsőbb ukrán állami kitüntetést kapott Soros bosszút akar állni Magyarországon, amiért az nem lett migránsgyarmat (colony of migrants).

A háttérhatalom, Brüsszel és George Soros Magyarország elleni bosszújára fantasztikus lehetőségeket teremt az ENSZ migránspaktumának román elfogadása és Románia Ukrajnával való szomszédsága: az erdélyi-kárpátaljai magyarokon és a magyar-román, magyar-ukrán határokon keresztül.

JAVASLAT A MAGYAR KORMÁNYNAK:

Ezért azt javasoljuk, hogy kezdődjön el a román-magyar határszakaszon a déli határzár meghosszabbítása, első lépésben Ukrajnáig, és ha onnan is tömegével jönnek, akkor majd az ukrán-magyar határon is. Az erdélyi magyarok és a kárpátaljai magyarok, akik a törvényeket betartva mindig is a rendes határátkelőkön közlekednek, ennek semmi kárát nem látják, sőt, ők továbbra is élvezik Magyarország teljeskörű kiállását értük.
Ha életüket pokollá teszi majd a migránsokkal beimportált pokol és ezért áttelepülnek, hiszen nagyon sokan közülök megkérték a magyar állampolgárságot, akkor itt már őket is védeni fogja a román-magyar, ukrán-magyar határkerítés. 

Vészmadárkodunk és fantazmagóriákkal áltatjuk magukat? Biztos, hogy nem, mert a mocskosság és az aljasság a történelemben eddig sem ismert határokat. Ötleteket adunk? Nem hinnénk, mert csak már eleve létező jelenségeket folytattunk gondolatilag és ahogy korábban is írtuk, a sötétség mindig előrébb jár.

Ha békét akarsz, törekedj a legjobbra, de ne legyél se ostoba, se naív, hanem legyél előrelátó és készülj a legrosszabbra is már most, még időben.

Kapcsolódó cikk: Ukrajna és Románia: Soros bosszúja. Ukrán hadiállapot: etnikai tisztogatás? https://leleplezomagazin.wordpress.com/2018/11/26/ukrajna-es-romania-soros-bosszuja-ukran-hadiallapot-etnikai-tisztogatas/

Az ENSZ migránspaktuma / migráns csomagja / migrációs kompaktja: Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM, weben itt: https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

Times of Israel cikke Ukrajnáról mint leendő zsidó otthonról, Kazáriáról:
Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine
https://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/

Ukrajna és Románia: Soros bosszúja. Ukrán hadiállapot: etnikai tisztogatás?

Baj van. Aki figyeli a híreket, felmerülhetett benne, hogy Románia ugyanúgy piszkálódik az ottani magyarokkal, mint Ukrajna. Soros burkolt bosszúja lenne a háttérben? Romániáról tudni, hogy kézivezérelt amerikai gyarmat. Ukrajnáról ugyanez mondható el, ott nemrég kapott állami kitüntetést George Soros. Nem tudjuk, hogy sokat tévednénk-e, ha azt írnánk, hogy Amerika meg izraeli gyarmat, ebbéli aggályának már számos amerikai szenátor hangot adott az elmúlt években.

Ukrajna megpróbálta összerúgni a port Magyarországgal, a magyar külügy kereste a párbeszédet, a balhét így nem sikerült tető alá hozni.

De sebaj, pont kapóra jött az Ukrajnát irányító háttérhatalomnak egy jó kis hamis zászlós összeveszés Oroszországgal a Kercsi-szoroson! Ha nem jut semmi eszedbe, válaszd mindig az oroszokat. Az amerikai neokon héják már remegve várják a magát szégyentelen disznó módjára nemzetnek hívó kőolaj- és földgázmező (ún. Oroszország) megdemokráciázásának (megbombázásának) idejét.

Nos persze ez az amerikai (és európai) hadi-ipari komplexum tulajdonosainak is végre növelné a részvényértékét és így a bevételeit, ami az egyik fő ok a mai háborúk mögött. Ha nincs lövöldözés, nincs termékeladás, capisci? Nem mellesleg a katonák holttestében a szervek helyén és a hullazsákban kiválóan lehet kábítószert csempészni (Vietnám óta bevett amerikai gyakorlat), amivel lehet finanszírozni egy-két titkos katonai programot, hiszen adómentes és elszámoltatás-mentes pénz. És hát szerveket is kell valahonnan olcsón szerezni: a katonák épen maradt szervei pont jó áron eladhatók nagy profittal dolgozó amerikai, svájci elit magánklinikáknak és kórházaknak. Milyen csodás bevételgeneráló egy háború? Fegyverek, drogok, szervek. Maga a kánaán. Na mindegy, ezek most csak mellékes apróságok.

Amúgy az olvasó szerint is teljesen merő véletlen, vagy inkább tudatos szimbolikus időzítés, hogy szinte ugyanazon a napon lép ki hivatalosan is az Egyesült Királyság az Európai Unióból és jelenti be Ukrajna az országos hadiállapotot? Az EU egy számottevő hadsereg nélkül: nyám-nyám milyen jó kis darabkákra szaggatható préda. Tudsz ezeknél jobbat álmodni, ha az Új Kazáriáról álmodó neokon vagy?

Ukrajnában nov. 26-ával bevezetik a hadiállapotot (statárium vagy rögtön ítélő bíróság, angolul martial law), ami akár a magyarok és ottani (nem kevés) oroszok etnikai tisztogatásával járhat. Nyilván az oroszok lennének a fő célpont, hogy kiprovokálják az első támadást Oroszország részéről, hogy csúnya gonosz támadóként lehessen őket beállítani a nemzetközi médiában, a magyar meg csak úgy mellékesen, ha már úgyis van töltény. Cinikus, de hát a sötét oldal az szokott olyan lenni.

Reméljük, hogy azért nem lesz ilyen, de a struccpolitika a külügyi valóságban nem játszik. A történelem nem éppen arról híres, hogy minden szépen és jól alakul, bár kazár szabadkőműves és sátánista bankszter elit szempontból mindig ez az igazság. Legyen azoknak igaza, akik csak legyintenek és azt mondják erre az írásra: valószerűtlen balga agymenés. Úgy legyen.

Még ha borzasztó módon is hangzik: az még a jobbik eset, ha csak a határon túli magyarokat vegzálják. Tulajdonképpen ők a biológiai buffer, ami védi a belföldi magyarságot és időt nyer annak (igen, ez szemérmetlen és gyalázatos, de nem tudnánk esküt tenni rá, hogy a magyar honvédelem gondolkodóiban ez a gondolat ne fordulna meg).
De mi van akkor, ha a kitüntetett antihatár-párti Soros ötletére elkezd a náci ukrán hadsereg is úgy gondolkodni, mint a muszlim janicsár migránsok, hogy nincs is határ és elindul Magyarország belseje felé? Románia imádná a gondolatot: a magyarokat mindig is gyűlölő és tőlük rettegő román politikai vezetők lehet, hogy egy ilyen szövetségesre várnak?

Hogy mi adnánk ötletet? Egyáltalán nem hinnénk. A sötét oldal mindig előrébb jár.

Lehet, hogy a NATO-ról ekkor fog majd kiderülni, hogy csak arra jó, hogy ne az oroszoknak legyen adott lokalitásban támaszpontja, és egyébként magasról ejt rá a helyi országra (Magyarországra)?

Lehet, hogy mégsem lesz olyan elmebeteg az a cikkünk, amiben a kárpátaljai magyarok hazamenekítésének eljövendő szükségességéről írtunk? Ez egyébként a valaha írt legnépszerűbb cikkünk volt a blogon.

Lehet, hogy hasonló megfontolásokból lett hirtelen fontos a magyar hadsereg megerősítése technikailag és létszámban is? Csak hát a baj az most van, 1 éven belül, a létszámot meg évtized, míg felduzzasztják.

JAVASLATOK

Lehet, hogy unortodox módon, paradigmabontó megoldásokkal kellene ehhez az egészhez is hozzáállni?

Például: várost építeni a haza evakuálandó magyaroknak kínai segítséggel, akik nagyon gyakorlottak rövid idő alatt jelentős népességnek helyi civilizáció felhúzásában.

Ha a NATO elárul minket, ami valószínűsíthető, akkor lehet hogy orosz és kínai hadászati segítségért kellene folyamodni, ejtve bele a nátóba? (Európa már rég elárult minket, sőt röhögve örülne egy ledózerolt magyarságon, hogy muszlim feketékkel helyettesítse.) Hiszen Kína is harcol ezért a régióért, ők érdekeltek abban, hogy mi megmaradjunk (remélhetőleg), de legfőképp: a kínai fegyverek jóóóval olcsóbbak az amerikai és német, skandináv fegyvereknél/járműveknél és abszolút versenyképesek azokkal szemben; sőt, használnak olyan technológiákat, amiket az amerikai privát katonai fejlesztővállalatok megtartottak saját maguknak.

Piszok hamar ki tud derülni, hogy a béke nem evidens. Freedom is not free. És az unortodox megoldásaink eddig sikeresnek bizonyultak.

Istenünk, segíts minket! Imádkozzunk Magyarország és minden magyar békéjéért! 

Fehér mágusok, Ukrajna, Románia, Kárpát-medence, mert a sötétség saját győzelmet akar.

FRISSÍTÉS: ÚJ CIKK: Épülhet a román-magyar határzár, migráns lakosságcsere Erdélyben és Kárpátalján? https://leleplezomagazin.wordpress.com/2018/11/29/epulhet-a-roman-magyar-hatarzar-migrans-lakossagcsere-erdelyben-es-karpataljan/