Professzorok a Hazáért Konferencia: Szalay Zsuzsanna előadása

A helyi pénzek egyik kiváló magyar ismerője, Dr. Szalay Zsuzsanna közgazdász adjunktus előadása: A közbirtokosság működési formája, alcím: A helyi gazdaságok közösségi erejét a helyi közösségek gazdasági ereje adja. 

Az előadás a tíz éve nagy sikert aratott “A szelíd pénz forradalma: a közbirtokosságon alapuló pénzrendszer megteremtése” című előadás, ill. írásos tanulmány folytatása.

Mi a pénz? Helyi közösségek, társadalmi kohézió és példás megoldások – Professzorok a Hazáért Civil Társaság Konferencia: A nemzeti összetartozástudat erősítése (weboldal: http://www.professzorok-a-hazaert.hu/content/ )