Új a történelemben: Neoliberális antiszemitizmus

Új a történelemben? Neoliberális baloldali antiszemitizmus

A nyugati civilizációt iszlamizáló baloldal, a hű társául választott neoliberalizmus, valamint a de facto antiszemitizmus összekapcsolódik. Ébred-e a magyarországi kulturális-, NGO- és média zsidóság? Kiállnak-e az antihunitizmus ellen, a zsidóságot védő magyarság mellett?

Giuseppe Laras milánói főrabbi (1980-2005): “Sajnos azt vettem észre, hogy az antiszemitizmus új hulláma jelenik meg Európában. A baloldal elárult, a nyugati civilizáció pedig morális mélyrepülésben van”

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a nyugati mainstream baloldal és szövetségese, a neoliberalizmus rálépett a nemzeti szocializmus által kikövezett antiszemita ösvényre. 2018-ra elérkezett az idő, amikor nyíltan, félelem és retorzió nélkül beszélhetünk a haladó baloldal új, minden eddiginél meglepőbb és nagyobb erejű antiszemitizmusáról.

A rendszerváltás utáni Magyarországon, ha bárminemű nemzeti ügy felmerült, legyen szó akár Trianon-emlékévről, Szent István-napról, vagy akár egy turulszobor felállításáról, akkor az éppen ügyeletes baloldal folyamatosan kijátszotta a mindig kéznél levő antiszemita kártyáját, fasizmust, nácizmust kiáltva vertek éket a magyar társadalom szövetébe.

A zsidóság rendre elfogadta az ügyeletes áldozat szerepét, és önmaguknak is hazudva sokszor azt hajtogatták, hogy a konzervatív nemzeti oldal minden tagja veretes antiszemita. Becsapták saját magukat, a zsidó közösségek pedig a liberális közvélemény nyomásának engedve elkezdtek félni a konzervatív oldaltól. Pedig hatalmas szerepük volt a magyarországi polgári, konzervatív gondolkodás kikristályosításában.

Új lenne a történelemben - Baloldali antiszemitizmus

Évtizedeken át egyszer sem gondoltak abba bele, hogy ők csak a biodíszletet adják a nemzeti érzelmet nyomokban sem tartalmazó baloldal pitiáner politikai játszmáihoz.

Mi az, hogy antiszemitizmus?

A magyar társadalom szerkezetén belül kétféle antiszemitizmus figyelhető meg, az egyik a meglévő, a másik a gerjesztett. A baloldal 28 éven át (a kommunista időket felesleges számításba venni) tudatosan, jól meghatározott érdekből gerjesztette az antiszemitizmust. Hiszen a népszerűtlen és a magyar társadalom zömének a szemében ellenszenves baloldali politikusok zsidó vezetők általi legitimációja (ez szintén jól felfogott érdekből történt) többek között maga után vonta a magyar zsidóság megbélyegzését is. Csak egy példa: Gyurcsány Ferenc kiállása a zsidóság mellett egyértelműen az utóbbiaknak okozott visszafordíthatatlannak tűnő kárt.

A baloldal társadalomszervezési politikája nagyon egyszerű volt: a megosztás és az egymás ellen fordítás. A társadalom zsidók és magyarok mentén való megosztásáért kiásott árkokat a jobboldalnak kellett betemetnie, hiszen a zsidóság sajnos elfogadta az ügyeletes áldozat szerepét, és a baloldal folyamatosan kijátssza ezt az adut.

A 2010-es választások utáni években vált világossá mindenki számára, hogy a történelem fordulóponthoz érkezett. Elsősorban azért, mert az orbáni államvezetés alapját nem a zsidó és nem zsidó szembenállás határozta meg, hanem sokkal inkább a pragmatikus együttműködés, a múltbéli traumák konszenzuális feloldozása és megélése.

Hiába írta Heller Ágnes, hogy Magyarországon az antiszemitizmus hagyományosan a jobboldalhoz kötődött, ezzel igazából ráerősített a már meglévő sztereotípiákra, és mára már kiderült, hogy az antiszemitizmus a baloldal problémája.

Heller Ágnes bigottságát igazából saját maga támasztja alá, hiszen meggyőződésesen azt állította, hogy a baloldaltól és a liberális közvéleménytől teljesen idegen az irracionális Izrael-ellenesség és az arab-muszlim világ heroizálása.

Mindannyian látjuk, olvassuk, tapasztaljuk, hogy a baloldal meggyőződésesen Izrael-ellenes és az utolsó pastu pásztorra is hatalmas pátosszal és heroizmussal tekint. A baloldal hősei 2018-ban az arab terroristák, embercsempészek, erőszakos elkövetők, nigériai tehénhajcsárok, brüsszeli bürokraták és szójatejet ivó, babzsákfoteles forradalmárok.

Egy korábbi tanulmányában Heller nagyon fifikásan megjegyezte, igazából nem lehet meghatározni, hogy ki az antiszemita – mint írja, egyszerűbb ezt kitapintani. Magyarul ez annyit tesz: az az antiszemita, akire én azt mondom. A baloldali antiszemitizmust igazából Victor Adler szocdem politikus határozta meg a legteljesebben, mint írja: az antiszemitizmus a hülyék szocializmusa.

De mi az ideológiai alapja a nyugat-európai baloldal antiszemitizmusának?
A válasz nagyon egyszerű. Az egyházellenesség. Ezért hunynak szemet a muzulmán judeodémonizálás felett is. Hiszen a baloldali mozgalmak kötőeleme az egyházellenesség, szűkebb értelemben a keresztényellenesség. Így a muzulmán szimpátiát a multikulturalizmus jegyében, míg az antiszemitizmust az egyházellenesség jegyében ölelik keblükre a balosok. Általában a szélsőséges iszlám vérvádjai ellen sincs kifogása a baloldalnak, hiszen azt a multikulti értékei védik.

A tolerancia, a befogadás, az elfogadás és az önfeladás jegyében a baloldal azt is eltűri, ha az imámok a keresztények és a zsidók meggyilkolására szólítják fel híveiket. Mint azt kifejtik imáikban: „a zsidók Allah ellenségei, a zsidókat Allah mindörökre megátkozta, s a muszlimok vallási kötelessége a zsidók ellen harcolni, mi több, vallási kötelesség zsidókat ölni.”

Ulrike Meinhof baloldali terrorista a ’70-es években azt találta mondani, hogy az antiszemitizmus valójában a kapitalizmus gyűlölete.

A mai modern baloldal antiszemitizmusa már nem annyira a szellemi elődjében, Marxban gyökerezik (ez részben azért van, mert a mai baloldal a nagytőke kiszolgálója és a féktelen kapitalizmus híve), aki úgy gondolta, hogy a zsidók igazi vallása a pénz, hanem sokkal elvontabb alapon nyugszik. Ennek az alapnak a tartópillérei a liberalizmus, a multikulturalizmus, az identitásprobléma és a hagyományos értékrend gyűlölete.

Az ortodox (bigott) szocialisták helyét átvevő relativista, posztmodern haladár baloldal a fenti tartópillérek mellé beemelte az Izrael-ellenességet is. Érveik szerint Izrael a gyarmatosító, a kapitalizmus megtestesítője, ezért a baloldali világmegváltás ellenfele.

A progresszív baloldal minden igyekezetével azon van, hogy az Izrael-gyűlöletet és a cionizmusellenességet elfogadhatóvá tegye, miközben az újonnan felfedezett és keblére ölelt iszlamofóbiát új antiszemitizmusként jelöli meg. A baloldali antiszemitizmus új szövetségeseket keresett, és talált is a muszlim közösség soraiban.

A baloldali szalonokban manapság nem trendi zsidópártinak lenni, a legújabb módi az önfeladás és a muszlim térhódítás pártolása – akár az őshonos európai közösségek kárára is.

A nagy nyugat-európai lapok, a Spiegel, a BBC, a La Stampa, a Deutsche Welle, a The Guardian, a Libération, az Independent, a Corriere della Sera és Le Monde hasábjain általában olyan tudósítások, véleménycikkek jelennek meg, amelyek alátámasztják Heller ­– a baloldal ­által soha nem idézett – véleményét, mely szerint a radikális jobboldal és a baloldal egyre közelebb áll egymáshoz, és sokkal inkább tolerálja az antiszemitizmust. Liberális szerzők sűrűn bírálják Izraelt, a konzervatív keresztény és zsidó közösségeket, miközben istenítik az pakisztáni kecskepásztort és a német szélsőbalos aktivistát.

A szélsőjobboldaliak és a neonácik egykor szervezetileg is egymásra találtak, hiszen a 2000-es években gründolt balos ATTAC nevű szervezet támogatója volt Tamás Gáspár Miklós mellett egy halom más szocialista politikus is, és ezen szervezet rendezvényein izraeli zászlók égetése után „nem akarunk többé zsidó disznókat!” felkiáltással tértek nyugovóra.

A radikális európai jobboldal azonban fokozatosan kifarolt a szélsőbaloldaliak mögül, akik dzsihadistákkal és keményvonalas muzulmánokkal helyettesítették őket. A normalitás trónjára törő szörnyszövetség baloldaliakból, a médiát uraló szélsőliberálisokból és szélsőséges muzulmánokból áll.

A statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják a baloldali antiszemitizmus tényét. A 2000-es évektől folyamatosan nőtt az antiszemita indíttatású támadások száma. A történelemben először a zsidóságot nem a szélsőséges csoportok támadták, hanem a baloldallal szövetséges muzulmánok.

Korábban már számszerűsítettük a baloldali antiszemitizmus eredményeit. Akkor megállapítottuk, hogy több ezer nyugat-európai család kényszerült elvándorlásra. Miközben a baloldali média hurráoptimista a migráció kapcsán, addig európai emberek ezrei kényszerülnek lakóhelyeik elhagyására.

Felmérések szerint a muzulmán bevándorlók nagy része szélsőséges iszlamista nézeteket vall. Franciaországban ez az arány 53, Svédországban 51, Nagy-Britanniában 36, Németországban pedig 34 százalék volt. Ehhez képest sokkal kevesebben voltak azok, akiket szélsőjobboldaliak részéről ért atrocitás – Franciaországban például csak 4, Svédországban 5, Nagy-Britanniában 7, Németországban pedig 11 százalék volt ez az arány. A felmérésből az is egyértelmű, hogy a zsidógyűlölet mára inkább már baloldali jelenséggé vált, főleg Nyugat-Európában. A megkérdezettek szerint Franciaországban az antiszemita incidensek 18, Svédországban 25, Nagy-Britanniában 14, Németországban pedig 9 százaléka a baloldaliak számlájára írható.

A zsidók és a keresztények dehumanizálása, férgekhez és egyéb élősködőkhöz való hasonlítása egyre gyakoribb az Európába hívott muszlimok körében. A jelenség természetesen nem új keletű, de a baloldali politikai erők és a liberális közvélemény közvetett támogatása új formát biztosít a tartalomhoz. Sokan úgy vélik, a szavazók nélkül maradó baloldali elit rájött arra, hogy úgy tudnak visszakerülni a hatalomba, ha valamelyest engedményeket tesznek az egyre nagyobb számú muszlim közösségeknek.

A baloldalon állók elérkeztek az utolsó utáni órához, innen következik:
>>>ha baloldali vagy és zsidó, akkor nagyon rossz oldalon állsz!<<<

Eredeti cikk: Oláh Gellért cikke, melynek előzménye itt.

Kereszt a Parlamenten. Értékrend. Hagyományteremtés.

Ma a kereszt nem feltétlen vallást, hanem egy életközpontú értékrendet szimbolizál: nem vágjuk el a torkát a másiknak az utcán, nem erőszakolunk meg hobbiból kislányokat parkokban, nem csinálunk nyílt téri vizeldét és szemétlerakót az utcákból és közterekből, nem gyilkoljuk le a más értékrendűeket Isten parancsából, nem öntögetjük le savval a járókelőket. Tőlünk nyugatabbra ezek annyira már nem ritkaságok, mint a muszlim dzsihadista janicsárok hódítása előtt, akik tele vannak pénzzel és már csak a tűzparancsra várnak a teljes honfoglaláshoz – a gyaur kutya fehérek ellen, az európai fehér faj genocídiuma keretében, mely felülről a háttérből tudatosan szervezett.

A Parlamenten augusztus 20-ikán elhelyezett keresztnek és zászlóformának kellene ezentúl minden fontosabb középületen ott lennie és főleg minden határátkelőn, az ország repterén és a harci járműveinken.

Éljen a kereszt, az életközpontú értékrend
Ennek a keresztnek és zászlónak kellene ezentúl minden fontosabb középületen ott lennie és főleg minden határátkelőn, az ország repterén és a harci járműveinken.

Számos olyan értékünk van, teljes értékrendszerünk, amik az iszlám világban abszolút elfogadhatatlanok. Olyan paradigmák, amiket e voltuk miatt észre sem vesszük, és nagyon gyalázatos módon a magyar politika, se médiabeli megmondó emberek nem hangsúlyoznak ki. Nyugaton meg pláne nem. De ha egyszer is migránsbarát, azaz anarchista-liberális, nemzet- és magyarellenes, globalista kormány kerül hatalomra, pillanatok alatt elárasztják az országot ezzel az erkölcsi-kulturális élőszeméttel, akik gyilkolni jönnek, mert a káfírok akadályozzák Allah tévedhetetlen tanításainak terjedését és mindent amit a káfírok létrehoztak, jogtalanul bitorolnak, mert Allah mindent az ő igaz követőinek szánt, tehát az igazhitűek mindent (nőt, gyereket, házat, kocsit) jogosan, Allah szent akaratából elvehetnek és el is fognak. Csak a létszámbeli többségre, illetve parancsra várnak ez ügyben Nyugaton is.

Érdemes megnézni Bill Warner videóit, amiben lerántja a leplet a halálosztás vallásáról, az iszlámról, a világ legbékétlenebb, leggyilkolóbb vallásáról. Semelyik másik vallás nevében nem gyilkolnak ma ennyit hétköznapi elkövetők.

Rendkívül sajnálatos, hogy a magyar politikában, de a magyarországi keresztény egyházakban is, NEM HASZNÁLJÁK az iszlám hétköznapi szakszavait, amikből VILÁGOSAN KIDERÜL, miért jönnek a muszlim migránsok és mik a szándékaik.

 

Az első magyar migránspárt alapításának ünnepe: 18augusztus20

ÚJ Soros Párt - Migration Aid-ből Éjjeli ŐrségÜTŐS HÍR: megszületik Magyarország első Soros-pártja! 

Elsők között alakul párttá, Éjjeli Őrség néven, a Soros-pénzelte egyik álcivil zsoldos szervezet, a Migration Aid.

Az a cél, hogy ne legyen többé akadálya a káfírokat gyűlölő muszlim dzsihádisták magyarországi tömeges importjának? Aztán majd jön a Kábakő-hava magyar változata?

Jelképesen a magyar nemzetalapítás ünnepén, augusztus 20-ikán alapítják Magyarország első migránspártját, ugyanis a 25-ikén hatályba lépő jogszabály értelmében a bevándorlási különadónak e-g-y-e-l-ő-r-e nem lehet adóalanya párt vagy pártalapítvány – ha ezeknek is megtiltják, akkor egyházi formában próbálkoznak majd! Nem volt eléggé hülyebiztosan megfogalmazva a törvény. Az Soros ördög a részletekben lakozik.

„Új dimenzióba lép a hatalom és a Migration Aid harca” – írta Facebook-bejegyzésében az eddig migránsokat segítő civil egyesületként tevékenykedő szervezet, amely bejelentette, hogy pártot alapít annak érdekében, hogy ne vonatkozzon rájuk a parlament által elfogadott bevándorlási különadó. A jogszabály értelmében ugyanis nem lehet az adó alanya párt vagy pártalapítvány. Ezért Siewert András, a Migration Aid vezetője azt tervezi, hogy augusztus 20-án bejelenti az Éjjeli Őrség nevű politikai párt megalapítását. Az új politikai mozgalom facebook oldala (fb.com/ejjeliorseg.net) már működik, a weboldala (ejjeliorseg.net) augusztus 20-tól lesz elérhető.

Eredeti teljes facebook-bejegyzésük:

(archiválva itt és itt)

ÚJ DIMENZIÓBA LÉP A MIGRATION AID ÉS A HATALOM HARCA

Három éve próbálkozik azzal a fideszhatalom és holdudvara, hogy minden létező eszközzel ellehetetlenítse a Migration Aid munkáját: hazudnak rólunk, törvényekkel próbálnak megfélemlíteni, de az sem gond nekik, hogy hazaárulást elkövetve külföldi titkosszolgálatot uszítsanak ránk.

Minden támadás ellenére kitartottunk az elveink és céljaink mellett, a fáradthatatlanul dolgozó önkénteseinknek és adományozóinknak támogatásának köszönhetően.

Július végén a parlament elfogadta az ún. bevándorlási különadóról szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy azoknak a segélyszervezeteknek, amelyek a törvény hatálya alá tartoznak, a kapott adományok összege után 25%-os adót kell fizetniük. Ez nem csak a pénzbeli adományokra vonatkozik, hanem a tárgyi adományokra is. Ha tehát valaki átadja nekünk adományként a használt farmernadrágját, annak az értékét fel kell becsülnünk, és ha azt mondjuk, hogy legyen pl. 1.000 Ft, a következő hónap 15-ig a kapott nadrág után 250 Ft-ot be kell fizetnünk az adóhatóságnak. Az ezzel járó adminisztrációs teher teljesen ellehetetlenítené a munkánkat, egy nagyobb mennyiségű használtruha adomány után pedig akár százezres nagyságrendű befizetési kötelezettségünk keletkezne, holott ezek az adományok utána rászoruló családokhoz kerülnek.

Az érintett 2018. XLI. törvény július 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben, onnan számítva a 31. napon, azaz 2018. augusztus 25-én lép hatályba.

Áttekintettük a lehetséges válaszlépéseinket és arra kérünk:

1. Ha teheted, az augusztus 25. határidő lejárta előtt támogasd adományoddal a Migration Aid munkáját. Előre nem látható ideig abból kell gazdálkodnunk, amit ezalatt az egy hét alatt összekalapozunk, illetve a meglévő tartalékainkból. Használt ruhákból egyelőre még több hónapnyi raktárkészletünk van, a telet is kihúzhatjuk. A családtámogatási rendszerünkhöz azonban csak mintegy másfélhavi tartalékunk vannak. A mai nappal 1,1 millió Ft van a Migration Aid Alapítvány számláján, aktuálisan havi 700-800 ezer Ft közötti összeget tesznek ki az operatív és humanitárius tevékenységeink költségei, amivel a legnehezebb helyzetben lévő menekült családokat segítjük.

Számlaszámunk: 12011351-01589917-00100003 (Migration Aid Alapítvány, Raiffeisenbank)
Paypal: info@migrationaid.org

Köszönjük!

2. A bevándorlási különadóról szóló törvény értelmében nem lehet az adó alanya párt vagy pártalapítvány. Ezért Siewert András és a Migration Aid több önkéntese 2018. augusztus 20-án bejelentik az Éjjeli Őrség nevű politikai párt megalapítását. Elképesztő, de 2018-ban egy EU-s országban pártot kell alapítani ahhoz, ha civilek emberségből segíteni akarnak rászoruló menekült embertársaikon. Ha pedig már úgy alakult, hogy ez maradt az utolsó jogi opció a segítésre, kiterjesztjük a tevékenységeinket és más területeken is felvesszük a kesztyűt a kormány által terjesztett sötétséggel szemben. Reméljük, a támogatónként te is megértéssel fogadod ezt a lépést. Az új politikai mozgalom facebook oldala (fb.com/ejjeliorseg.net) már működik, a weboldala (ejjeliorseg.net) augusztus 20-tól lesz elérhető.

Leleplező hashtag: #18augusztus20

Szakács Árpád – Kinek a kulturális diktatúrája kiskönyv LETÖLTÉS

Gazdasági rendszerváltás, nagyjából pipa. Jegybanki rendszerváltás, giganagy pipa. Politikai rendszerváltás, szupernagy pipa. Kulturális rendszerváltás, ööö, az micsoda?

Nemzeti Közszolgálati Egyetem már van, hogy a jövőben hazájuk iránt szenvedélyesen elkötelezett politikai vezetői legyenek Magyarországnak.
Egy nemzeti kulturális kiképző intézet miért nincs, hogy a jövőben magyar hazájuk iránt szenvedélyesen elkötelezett magyar kulturális élenjárói legyenek a Kárpát-Medencének?

Mi nagyon nem szeretjük a hazánknak az ellenségeit, tehát akik a magyarságot, a magyar nemzetet ellenségüknek, kihasználandó állatnak tekintik, amin elnyomás és fejés közben még jót röhögni is lehet.

Akik a kettős mérce kozmikus zsarnok királyai. Akik miközben előjogokat, kulcspozíciókat és gyümölcsöző megbízásokat harcolnak ki maguknak minden társadalomban, aközben arról jajveszékelnek, hogy ő de milyen iszonyatos elnyomás és meghurcoltatás közepette kell gyötrelemtől vergődniük minden nap (erre hivatkozva követelik ki előjogaikat), miközben sz@rrá röhögik magukat a kihasznált és pénzért megvehető pojácákon, ja és még a nemzetközi színtéren jól be is mocskolják őket, hogy nehogy kritikát merészeljenek szólalni kihasználóikkal szemben. Ők a világ urai, és joggal, mert valami olyasmit tudnak, olyasmiket mernek megtenni szervezetten és mindenek felett állva, amiket senki más, olyan háttérszervezet-rendszer segíti őket ebben, amit senki más nem épített ki. Ezért mi tisztelettel és elismeréssel vagyunk irántuk.

Ezért ebben a 32 oldalas e-könyvben változtatás nélkül egy egységes, offline lapozható, kinyomtatható, illetve e-könyvként is olvasható formátumban gyűjtöttük össze Szakács Árpád Magyar Időkben megjelent brutálisan őszinte, magyarul egyszerűen csak tényfeltáró cikksorozatát, melyeknek hivatalos oldala: https://magyaridok.hu/belfold/kinek-a-kulturalis-diktaturaja-szakacs-arpad-cikksorozata-3287285/

Szakács Árpád – Kinek a kulturális diktatúrája kiskönyv e-könyv változatok alább, kérünk változatlan formában bátran seedeljétek őket torrent hálózatokra:

NYOMTATHATÓ PDF
https://app.box.com/s/ar9ow9wmaqhojpgcu8ls5cg2faxfwog8
vagy
https://leleplezomagazin.files.wordpress.com/2018/08/szakc3a1cs-c3a1rpc3a1d-kinek-a-kulturc3a1lis-diktatc3barc3a1ja-kiskc3b6nyv-nyomtathatc3b3-pdf.pdf

EPUB
https://app.box.com/s/d3pfuuo4w40t8m9x9cx2qm1okbbywch1

KINDLE
https://app.box.com/s/1rd9novv75r5aez2f8fldp5ozke4503s

A Leleplező Box további tartalmai: 
https://app.box.com/s/q7st3zkwbkqwuzfphpu1w8rksdp7zkuw

Az írásokat változatlan formában közöljük. Egyedül a dokumentum alcíme az, amit mi írtunk bele, illetve az ekönyv változatok (.epub és .mobi) miatt egy borítót készítettünk, melynek forrása az EchoTV „Napi aktuális” című műsorának „Kinek a kulturális diktatúrája? – Szakács Árpád” című, 2018. aug. 3-i epizódja.

Mobil-eszközökre optimalizált, csak olvasható Issuu-változat:
(letölthető változat a fenti linkeken)

 

A Leleplező Blog legutóbbi 155 bejegyzése, hírarchívum

A Leleplező Blog legutóbbi 155 bejegyzése, bejegyzés-archívum: 2018. július – 2015. november