Mi nem változik soha a világban?

Sosem változik a világban az, hogy a profitorientált magántulajdonú fegyvergyártók, az olajvállalatok, a pénzügyi szféra, a gyógyszeripari (drog) vállalatok mindig profitábilisak. Függetlenül attól, hogy az adott lokalitásban milyen az államforma, ki van hatalmon, van-e fegyveres háború. Nekik mindig van profit, sőt mindig van extraprofit. Ők mindig győznek. Mindenhol. Mindenki felett. A mammon (=a profit imádata minden élő felett).

Amíg a világ pénzrendszere és jogrendszere nem változik, amíg a profitorientált hadi ipar egy engedélyezett gyümölcsöző magánbiznisz, addig nem lesz tényleges változás a gyakorlati világban.

-A háborúk mesterséges piacterek a hadi termékek extraprofitábilis fogyasztására.
-Az új energia technológiák mesterségesen elfojtottak az olajvállalatok és társult iparok extraprofitábilitásának fenntartására.
-A pénzügyi szféra mindig hitelezi a háború mindkét oldalát: minél extraköltségesebb dolgokra kell a hitel, annál jobb: a fegyverek pont ilyenek.
-A betegségek fenntartása és elnyújtása, egyáltalán a kialakítása, a gyógyszervállalatok extraprofitábilitásának fundamentális feltétele.

A probléma: ezek a cégek, ha valahol betiltják őket, átmennek egy másik országba. A megoldás: minden országnak össze kell fogni (pl. ENSz-en keresztül), hogy ne tudjanak hova menni. A megoldás problémája: a mind e fentieken levő kisebb-nagyobb adótartalmak az aktuális lokalitások államának, a helyi hatalomnak bevételei. A  kör bezárult, az örökmozgó így születik.

Az alábbi képen a világ top fegyvergyártói: