Kik támadják Magyarországot és miért – Tóth Gy. László politológus könyve

Tóth Gy. László - Kik támadják Magyarországot és miért
Tóth Gy. László politológus könyve: Kik támadják Magyarországot és miért

Magyarország külföldi megítélése ellentmondásos. Politikai hovatartozástól és vérmérséklettől függően egymást kizáró értékelések befolyásolják a szereplőket és az eseményeket egyaránt.

Az Európai Parlamentben működő szocialista, liberális és zöld frakció tagjai szerint: a nacionalista, populista Orbán-kormány felszámolta a demokráciát, és nekilátott a jogállam lebontásának is.

Mások viszont azt hangoztatják, hogy: az Orbán-kormány innovatív gazdaságpolitikája és tradicionális társadalompolitikája az adott helyzetre adott egyetlen lehetséges jó válasz.

• Milyen valójában az Orbán-kormány, és mi késztetheti a nyugati politikusok egy részét a negatív ítéletek megfogalmazására?

TÓTH GY. LÁSZLÓ politológus kísérletet tesz napjaink történéseitől kicsit elszakadva a politikai és történelmi háttér felvázolására is. Okfejtésében nyomon követhető, hogy kik támadják Magyarországot és miért?.

• A Kitekintő tartalmazza a birodalmak tündöklését és bukását, a törésvonalakat az Európai Unión belül, Magyarország és az Európai Unió viszonyát.
• Az Előzményekben olvasható az árulás anatómiája: a szabadkőművesek és a vörös emigráció, az ötödik hadoszlop támadása.
• A Történelmi útkereszteződésben megtalálható: a birodalom visszavág: puccskísérlet vagy véletlen egybeesések? a magyar kormány és az Európai Unió konfliktusa, egy új külpolitikai doktrína szükségessége.

A közgazdász LENTNER CSABA a politika világa és a pénzügyi kapcsolatok, valamint a nemzetközi környezet elemzésével igyekszik láthatóvá tenni a szereplők motivációit. Alapos közgazdasági módszerekkel igazolja a gazdasági szabadságharc szükségességét.

• Az Újjászervezett gazdaságpolitikák kora témái: a szabadságharcosok földje, a tervgazdasági rendszer romjain, a téves felzárkózási kísérlet – a válságkezelés válsága, az aranykor: 1999-2002, a pusztulás évei: 2002-2010, a modell összeomlása, a neoliberális piacgazdaság válsága, a polgári kormány a láthatáron, gazdaságpolitikai eszmék tündöklése és hanyatlása, a szabadságharc, ellentámadás nyílt eszközökkel, ellentámadás burkolt eszközökkel, teljes bekerítés – körkörös védelem, hát nekünk már forradalmat sincs jogunk csinálni? a fordulat, a szabadságharcosok földjéről a szabadságharcosok földjére.

ZÁRUG PÉTER FARKAS vállaltan konzervatív eszmeiségű politológus sajátos folyamatábrán próbálja meg feltárni a 2010-es választások utáni két esztendő konfliktushálóját. Ahogyan fogalmaz, a „politikai fizika” törvényszerűsége szerint a hiperaktivizmus, zavar, konfliktus, ellenhiperaktivizmus és konszolidációs kényszer természetszerű láncreakcióit írja le.

• A Vázlatok a második Orbán-kormány konfliktusainak megértéséhez témái: Kormányzati hiperaktivizmus és a többségi modell pretorianizmusa (államszervek, közpolitikai intézmények pártpolitikai elfoglalása, parlamenti hiperaktivizmus és „frakció-kormányzás”, gazdasági hiperaktivizmus és pretoriánus kommunikáció).

Zavarok, konfliktusok, ellenhiperaktivizmusok: (rendszerzavarok, konfliktusok, ellenhiperaktivizmusok). Konszolidáció és kooperáció.

*
A „Kik Támadják Magyarországot és Miért”? című ezen kiadványt a fenti kérdések, az aktuálpolitika iránt érdeklődő, a közéletre és annak eseményeire nyitott olvasóinknak ajánljuk, lehetővé téve korunk jobb megismerését és megértését is.

Kik támadják Magyarországot és miért? – Tóth Gy. László politológus, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas.
http://www.magyarmenedek.com/products/7428/Kik_tamadjak_Magyarorszagot_es_miert__-_Toth_Gy__Laszlo_Lentner_Csaba_Zarug_Peter_Farkas.htm

 

Az egész MSZP támogatja az iszlám magyarországi dzsihádját

MSZP = Dzsihád Magyarországon. MSZP = A Magyar Dzsihádpárt. Az egész MSZP támogatja az iszlám magyarországi dzsihádját
MSZP = Dzsihád Magyarországon

Kerítésszaggató Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölttel az egész MSZP támogatja az iszlám magyarországi dzsihádját. 

Nem túlzás: ezzel az MSZP nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert sokunk halálát, mindannyiunkat életét kockáztatja.

Az MSZP le fogja bontani a déli határzárunkat, ami megvéd minket a muszlim migránsoktól: a robbantóktól, megerőszakolóktól, a rabló, erőszakos muszlimoktól, akik szent kötelességüknek érzik a bálványimádó és hitetlen gyaur kutyák lemészárlását és az egyetlen igaz hit, Allah igéjének terjesztését egész Európában. A dzsihád négy eszköze: pénz, toll, kard, szó.

MSZP = A Magyar Dzsihádpárt

 

Mi a cionizmus? — Herzl, Zsinagóga és Bázeli Szuperbank

Mit jelent a cionizmus?

1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus a svájci határváros Bázelben és megalakult a Cionista Világszervezet (World Zionist Organization, wzo.org.il).

Cionista VilágszervezetNemzetközi Fizetések Bankja

Megjegyzés: szintén Bázelben található a világ nemzeteinek központi bankjainak a központi bankja, mely nem állami vagy államközi intézmény (tehát magáncég), a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlementsbis.org), mely a világ legrégebbi nemzetközi pénzügyi intézményeként mutatja be magát, és aminek 60 központi bank tagja van olyan országokból, melyek a világ GDP-jének 95%-át teszik ki).

A modernkori politikai cionizmus Pesten született alapító atyja, Theodor Herzl így írt naplójában: „Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok”.

A budapesti Herzl Tivadar térnél, a Wesselényi és Dohány utca kereszteződésénél található, de a Síp utca 12. szám alá bejegyzett Zsinagógához tartozó Zsidó Múzeum falán emléktábla hirdeti, hogy itt állt egykoron a cionizmus atyja, Izrael Állam megálmodója, eredeti nevén Benjámín Zeév Hercl, ill. másik nevén Khozeh HaMedinah szülőháza. Középiskolai tanulmányait egyébként a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban fejezte be…

A cionizmus tehát a 19. század második felében elindult zsidó nemzeti mozgalom és ideológia, amelynek célja egyrészt a történelmi Izrael területén egy zsidó állam megalakítása, illetve helyreállítása, másrészt a zsidó érdekek védelme a világ más országaiban. Történelmét lásd még itt.

Magyarországi Cionista Szövetség

cionista.hu

Bemutatkozás: 

Szövetségünk fő célja az, hogy képviselje azt, hogy ma már elsősorban a zsidó állam kapcsolja össze a világ zsidóságát, nem csak a hagyomány és a történelem, valamint hogy értelmes dialógus terepét tudja nyújtani a különféle beállítottságú zsidók, valamint a magyar belpolitikai élet szereplői számára, az Izraelt és a cionizmust érintő kérdésekben. Szövetségünknek célja megmutatni azt, hogy a cionizmus – melynél stigmatizáltabb fogalom kevés létezik a környezetünkben – többszólamú ideológia és mozgalom.

Álláspontunk szerint a diaszpóra zsidósága természetes partnere a zsidó államnak annak a megvalósításában, hogy békében és biztonságban élhessen, élhessünk. Valljuk, hogy a zsidó emberek számára reális, életstratégia az Izraelbe történő kivándorlás.

A Szövetség a magyarországi zsidó közéletben, annak lehető legszélesebb spektrumában kíván megjelenni.

Kezdeményezhetünk megmozdulást, és természetesen csatlakoznunk minden olyan kezdeményezéshez, amely a magyarországi zsidóság egészének a sorsával függ össze akár a nyílt vagy burkolt antiszemitizmus elleni harcról, akár politikai, oktatási (pl. a Nemzeti Alaptanterv véleményezése), kulturális kérdésről van szó.

Tevékenységünk során együttműködünk a zsidó közösségekkel, a magyar-zsidó kulturális és tudományos egyesületekkel, a Keresztény-Zsidó Társasággal, valamint – esetenként – az egyházakkal is.

Úgy gondoljuk, hogy a magyar közvéleményt megismertetve Izrael Államával, kézzelfogható közelségbe hozva az ország kultúráját, beszélve történelméről, népének sorsáról, megismertetve honfitársainkkal Izrael államának és lakóinak gazdasági és tudományos eredményeit, kulturális értékeit, múltját és jelenét, egyszóval Izrael valóságát – eredményesen tudunk küzdeni a tévhitekből, sztereotípiákból eredő előítéletek ellen.

Meggyőződésünk, hogy emberi közelségbe hozva az Izraelben élőket, megmutatva a két nép, a két kultúra, a két sors, a két ország közötti hasonlóságokat, megismertetve és megmagyarázva a különbségek alapjait és forrásait, eredményesen léphetünk fel az egyre nagyobb számban tapasztalható antiszemita jelenségek ellen.

A Magyarországi Cionista Szövetség a World Zionist Organization tagja (wzo.org.il).

Saudi Arabia Uncovered movie

Saudi Arabia

The country where living is like living under an ISIS-controlled area. The sunni wahabi country which financies ISIS, the mosques in Europe (with Qatar and Turkey), which destabilize both the Middle-East and Europe.

The country which is financed by the U.S. through the purchasing of oil. The country which is weaponized by the U.S. so that the oil money goes right back to Ameria, while executing the secret CIA agenda in the region and while the U.S. plays a lipservice to ending terrorism in the Middle-East. Islam conquers and makes war in the countries on the land of the Middle East except for the area of Israel.

What is it like to live in Saudi Arabia? A documentary film by James Jones.

Az EU Titkos Szerződései az Arab Világgal

Az Európai Unió különböző arab országokkal és az Arab Ligával az olajválságot követően több mint harminc(!!) megállapodást kötött 1972-től, de különösen 1973-mal kezdődően egészen 1989-ig.

Ezekről a szerződésekről miért nincsen szó a az iszlám modernkori európai hódításával, a szervezett migránskrízissel kapcsolatban? Kiknek áll ez érdekében és hogyan lehet őket civilizáció elleni bűntetteikkel elszámoltatni tetteikért?

Ugyanis ezekben a dokumentumokban az Európai Unió Bizottsága felvállalta, hogy iszlamizálja Európát!

Egészen megdöbbentő dokumentumok születtek Brüsszel és a különböző arab országok között a kulturális, a politikai és a gazdasági együtműködésről.

Alább közlünk egy példát:

The EU and the Arab World – From the Rome Treaty to the Arab Spring – By Bichara Khader From IEMed EuroMesco
>> Issuu:
https://issuu.com/drabikjanos/docs/the_eu_and_the_arab_world_-_from_th
>> Slideshare (mobil eszközökre ezt ajánljuk):
https://www.slideshare.net/DrabikJanos/the-eu-and-the-arab-world-from-the-rome-treaty-to-the-arab-spring-by-bichara-khader-from-iemed-euromesco
>> Scribd:
https://www.scribd.com/document/348536051/The-EU-and-the-Arab-World-From-the-Rome-Treaty-to-the-Arab-Spring-By-Bichara-Khader-From-IEMed-EuroMesco
>> Box:
https://app.box.com/s/2vwkp07kozsxnxoo354ywfs8j7wvf2gj

God Soros - Islamizer of the continent called Europe, a changer of History, the person who plays a major part in putting an end to Christianity in Europe, with illegal methods, without any legal consequence, through his private empire. Capitalism should be reformed so that no single individual or group of those can gather that much private power.
God Soros – Islamizer of the continent called Europe, a changer of History, the person who plays a major part in putting an end to Christianity in Europe, with illegal methods, without any legal consequence, through his private empire.
Capitalism should be reformed so that no single individual or group of those can gather that much private power.

 

Migráns termék – FRISSÍTVE, BŐVÍTVE

Hogyan csinálnak pénzt a migránsokból egyes üzleti csoportok, akik nem akarnak a fekete kalapos embercsempészetben utazni?

Vannak, akik ingatlanbefektetési alapokban való részesedést árusítanak migránsoknak, mert így azok részleges tulajdonjogot szereznek egy célország egy ingatlanjában (mondjuk egy ingatlant így birtokolnak tulajdoni lapon százan: biztos láttunk már ilyen lakatlan ingatlanokat, amiken látszik, hogy tíz éve nem volt használva a redőny, az ablak).

Ilyen módon jó pénzért tullapon, papíron ingatlantulajdonossá válnak, ami már elég ahhoz, hogy a célországban letelepedési engedélyt kapjanak. Ez a módszer, az ezzel a módszerrel megszerezhető letelepedési engedély a “migráns termék” rejtjeles megnevezéssel használatos ezekben a körökben (legalábbis e cikk megjelenéséig).

A cikk folytatódik az alábbi “Bővebben” linkre kattintva:

Bővebben…

Szabadkőműves Nagymester: Az Iszlámmal fogjátok vívni a harmadik világháborút

1776. május 1. az illuminátus szabadkőművesség alapításának ünnepe. Az illuminátusok terve: az európai iszlám elhozza a vágyott harmadik világháborút.

Albert Pike szabadkőműves nagymester, az amerikai polgárháború tábornoka, és akinek köztéri szobra van ma Washingtonban, az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az elnöke is volt. 1859-től harminckét éven át az Egyesült Államok legmagasabb rangú szabadkőműveseként dolgozta ki azt a stratégiát, amelyet a történelmi tények – úgy tűnik – megerősítenek.

Az Iszlámmal szemben lesz a harmadik világháború, ezért kell egész Európát muszlimizálni, majd a mecsetekben nemcsak a káfírságunk, de maga a fehér bőrűségünk ellen is uszítani. Egy muszlimnak a káfírokkal (hitetlen gyaur kutyákkal) szemben  M I N D E N  megengedett.

Albert Pike - Az Iszlámmal szemben lesz a harmadik világháború

Forrás és folytatás: dr. Drábik János – Közel a harmadik világháború
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2016/08/25/kozel-a-harmadik-vilaghaboru/

Megjegyzés: bár Albert Pike hivatalosan a Skót rítusú szabadkőművességhez tartozott, munkássága és üzenetei a teljes szabadkőművességre hatnak és máig hatóan utasítanak. Érdemes utánanézni Mazzini -nek írt levelének (Albert Pike letter to Mazzini).