A balliberális balhépolitikusok Gene Sharp-módszereinek leleplezése

Hogyan forgass fel egy országot? Hogyan építs anarchiát? Hogyan uszítsd egy kormányzat ellen a nemzetközi élet kormányzati és NGO-szereplőit? Hogyan akadályozd a működést? Leleplezzük a külföldön kiképzett balliberális bérencpolitikusok módszereit!

Gene Sharp – Az erőszakmentes beavatkozás 198 módja

 

Hogyan destabilizáljuk BÁRMELY nemkívánatos kormányzat, irányító csoport vagy személy működését

 

A diktátorok és diktatórikus rendszerek erőszakmentes megdöntéséért fáradozók számára „erőszakmentes fegyverek” egész arzenálja áll rendelkezésre.

Az alábbiakban 198-at sorolunk fel ezek közül, három fő kategóriába sorolva őket:

I. erőszakmentes tüntetés és meggyőzés

II: erőszakmentes együtt-nem-működés ( a. társadalmi, b.1.+b.2. gazdasági, c. politikai )

III. erőszakmentes intervenció

Mindegyik módszerre találhatók leírások és történelmi példák Gene Sharp „The Politics of Nonviolent Action” c. háromkötetes könyvének második kötetében.

Gene Sharp művei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI

Intézete: http://www.aeinstein.org – Az Albert Einstein Institute ügyvezető elnöke a muszlim nevű hölgy Jamila Raqib.

Gene Sharp 198 pontja

I./III.: Az erőszakmentes tüntetés és meggyőzés módszerei

Formális nyilatkozatok

 1. Nyilvános beszéd
 2. Elutasításról vagy támogatásról biztosító levél
 3. Szervezetek és intézmények nyilatkozatai
 4. Közösségi nyilatkozatok aláírásokkal
 5. Vádirati és szándéknyilatkozatok
 6. Csoportos vagy tömeges petíciók

Széles közönségréteggel folytatott kommunikáció

 1. Szlogenek, karikatúrák, szimbólumok
 2. Bannerek, poszterek, és egyéb nagy felületen megjelenített kommunikációk
 3. Szórólapok, brosúrák és könyvek
 4. Újságok és folyóiratok
 5. Rádió- és televízió-felvételek
 6. Égre vagy a földre rajzolt feliratok

Csoportos képviseletek

 1. Küldöttségek
 2. Megszégyenítési céllal díjak, elismerések adományozása
 3. Csoportos lobbizás
 4. Bejárat-torlaszolás
 5. Megszégyenítési célú, hamis célú választások (Mock elections)

Nyilvánosság előtt történő szimbolikus cselekedetek

 1. Zászlók és szimbolikus színek közszemlére tétele
 2. Szimbólumok hordása
 3. Imádkozás és imádás
 4. Szimbolikus tárgyak kiszállítása
 5. Meztelen tüntetések
 6. Saját tulajdon rombolása
 7. Szimbolikus fények
 8. Portrék, ábrázolások közszemlére tétele
 9. Festmény mint tüntetési eszköz
 10. Új jelek és nevek
 11. Szimbolikus hangok
 12. Szimbolikus visszakövetelések
 13. Durva gesztusok

Egyénekre való nyomásgyakorlás

 1. „Vadászat” tisztviselőkre
 2. Tisztviselők felbőszítése
 3. Fraternizálás (ál-barátkozás, barátkozás színlelése)
 4. Virrasztás

Dráma és zene

 1. Humoros skiccek és csínytevések
 2. Filmszínházi, színházi, színházszerű műsor és koncert
 3. Dalok, éneklések

Körmenetek

 1. Menetelés
 2. Parádé
 3. Vallási, vallásos körmenet
 4. Zarándoklat
 5. Gépjármű-konvoj

Halottak tisztelete

 1. Politikusok általi gyász
 2. Áltemetések
 3. Demonstratív célzatú temetések
 4. Megemlékező beszéd temetkezési helyen

Közösségi összejövetelek

 1. Elutasító vagy támogató gyűlések
 2. Tüntetési céllal összehívott összejövetelek
 3. Álruhás tüntetési találkozó
 4. Be-tanítások (Teach-ins)

Visszavonulás és megtagadás

 1. Terem látványos elhagyása
 2. Tüntetőleges csend
 3. Kitüntetések visszautasítása vagy visszaadása
 4. Tüntetőleges hátat fordítás

 

II./III.a.: Társadalmi együtt-nem-működés módszerei

Személyek kiközösítése

 1. Társadalmi bojkott
 2. Szelektív társadalmi bojkott
 3. Lüszisztraté mintájú tétlenség (Lysistratic nonaction)
 4. Nyilvános kiközösítés
 5. Tilalmazás

Társadalmi eseményekkel, szokásokkal, intézményekkel való együtt-nem-működés

 1. Társadalmi és sporttevékenységek felfüggesztése
 2. Társadalmi ügyek bojkottja
 3. Diáktüntetés
 4. Társadalmi engedetlenség
 5. Visszavonulás társadalmi intézményekből

Visszavonulás a Társadalmi Rendszerből

 1. Otthonmaradás
 2. Totális személyi együtt-nem-működés
 3. Dolgozók kivonulása (“Flight” of workers)
 4. Menedék (Sanctuary)
 5. Kollektív eltűnés
 6. Tüntetőleges emigráció, hedzsra

 

II./III. b1.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: Gazdasági Bojkottok

Fogyasztói műveletek

 1. Fogyasztói bojkott
 2. Bojkottált javak nem-fogyasztása
 3. Megszorítások politikája
 4. Bérleti díjak kifizetésének késleltetése
 5. Bérleti díjak kifizetésének megtagadása
 6. Fogyasztók nemzeti bojkottja
 7. Fogyasztók nemzetközi bojkottja

Munkások és termelők műveletei

 1. Munkások bojkottja
 2. Termelők bojkottja

Ipari közvetítők műveletei

 1. Szállítók és rakodók bojkottja

Tulajdonosok és menedzsment műveletei

 1. Kereskedők bojkottja
 2. Ingatlan eladásának vagy bérbeadásának visszautasítása
 3. Kizárás
 4. Ipari segítségnyújtás visszautasítása
 5. Kereskedők „általános” sztrájkja

Tőketulajdonosok és pénzügyi forrásokkal rendelkezők műveletei

 1. Bankbetétek visszatartása
 2. Díjak, illetékek és értékelések kifizetésének visszautasítása
 3. Adósságtörlesztés vagy kamat kifizetésének visszautasítása
 4. Tőke és hitel rendelkezésre bocsátásának beszüntetése
 5. Bevételek visszautasítása (Revenue refusal)
 6. Kormányzati pénz visszautasítása (Refusal of a government’s money)

Kormányzati műveletek

 1. Belföldi embargó
 2. Kereskedők feketelistára helyezése
 3. Nemzetközi eladók embargója
 4. Nemzetközi vásárlók embargója
 5. Nemzetközi kereskedelmi embargó

 

II./III. b2.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: A Sztrájk

Szimbolikus sztrájkok

 1. Tüntetőleges sztrájk
 2. Azonnali „villámcsapásszerű” munkabeszüntetés (Quickie walkout (lightning strike))

Mezőgazdasági sztrájkok

 1. Földművelők sztrájkja
 2. Mezőgazdasági dolgozók sztrájkja

Speciális csoportok sztrájkja

 1. Kötelező katonai szolgálat megtagadása (Refusal of impressed labor)
 2. Végrehajtási szervek dolgozóinak sztrájkja
 3. Személyzeti sztrájk
 4. Szakmabeliek sztrájkja

Hagyományos ipari sztrájkok

 1. Súlyponti sztrájk (szakmabeli tekintélyemberek kollektívája)
 2. Iparági sztrájk
 3. Szimpátiatüntetés

Korlátozott sztrájkok

 1. Részleges sztrájk
 2. „Lökhárító” sztrájk (Bumper strike)
 3. Munkalassító sztrájk
 4. Csak a minimum ellátást teljesítő sztrájk (Working-to-rule strike)
 5. 112.„Beteget” jelenteni
 6. Lemondás általi sztrájk
 7. Korlátolt sztrájk
 8. Szelektív sztrájk

Iparágakat összefogó sztrájk

 1. Kiterjesztett sztrájk
 2. Általános sztrájk

Sztrájkok és gazdasági bojkottok kombinációi

 1. Hartal (az indiai függetlenségi mozgalomban alkalmazott mintára)
 2. Gazdasági leállás

 

II./III.c. Politikai együtt-nem-működés módszerei

Autoritás visszautasítása

 1. Lojalitás visszatartása vagy megvonása
 2. Lakossági támogatás megvonása
 3. Ellenállást pártoló irodalom és beszédek

Civilek együtt-nem-működése a Kormányzattal

 1. Törvényhozó szervek bojkottja
 2. Választások bojkottja
 3. Kormányzati alkalmazottak és tisztviselők bojkottja (Boycott of government employment and positions)
 4. Kormányzati részlegek, hatóságok és más testületek bojkottja
 5. Kivonulás a kormányzati oktatási intézményekből
 6. Kormány által támogatott szervezetek bojkottja
 7. Végrehajtó hatóságokkal való együttműködés visszautasítása
 8. Saját jelzések és helyjelzők eltüntetése
 9. Választott tisztviselők el nem ismerése
 10. Meglevő intézmények megszüntetésének megtagadása

Civilek alternatívái az engedelmességre

 1. Vonakodó vagy lassú teljesítés
 2. Közvetlen felügyelet hiányából fakadó engedetlenség
 3. Népi engedetlenség (Popular nonobedience)
 4. Álruhás engedetlenség
 5. Gyülekezés vagy találkozó feloszlatásának visszautasítása
 6. Ülősztrájk
 7. Hadkötelezettség vagy deportálással való együtt-nem-működés
 8. Rejtőzködés, elmenekülés vagy hamis személyazonosság
 9. „Illegitim” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség

Kormányzati alkalmazottak műveletei

 1. Kormányzati segélyek kiszolgáltatásának szelektív visszautasítása
 2. Információk és utasítások átadásának blokkolása
 3. Időhúzás és obstrukció
 4. Általános adminisztratív együtt-nem-működés
 5. Igazságszolgáltatási szervek együtt-nem-működése
 6. Szándékosan előidézett hatékonytalanság és szelektív együtt-nem-működés a végrehajtó szervekkel
 7. Lázadás

Belföldi Kormányzati Műveletek

 1. Jogszabályok kvázi-jogszerű kijátszása és késleltetése
 2. Alkotmányos kormányzati egységek együtt-nem-működése

Nemzetközi Kormányzati Műveletek

 1. Változtatások a diplomáciai és egyéb képviseletekben
 2. Diplomáciai események késleltetése és lemondása
 3. Diplomáciai elismerés visszatartása
 4. Diplomáciai viszonyok szigorítása
 5. Nemzetközi szervezetekből való kivonulás
 6. Nemzetközi szervezetekben való tagság megtagadása
 7. Nemzetközi szervezetekből való kiutasítás

 

III./III. Az Erőszakmentes Intervenció Módszerei

Pszichológiai intervenció

 1. A természet erőinek való ön-kitettség (Self-exposure to the elements)
 2. A böjtölés
 3. a) Morális nyomás elleni böjtölés (Fast of moral pressure)
 4. b) Éhségsztrájk
 5. c) Szatjagraha böjt (Satyagrahic fast)
 6. Fordított tárgyalás (Reverse trial)
 7. Erőszakmentes zaklatás

Fizikai intervenció

 1. Beülés
 2. Beállás
 3. Behajtás
 4. Belépés
 5. Beszórás (Mill-in)
 6. Beimádkozás (Pray-in)
 7. Erőszakmentes rajtaütések
 8. Erőszakmentes légi rajtaütések
 9. Erőszakmentes invázió
 10. Erőszakmentes behatolás
 11. Erőszakmentes elzárás
 12. Erőszakmentes megszállás

Társadalmi beavatkozás

 1. Új társadalmi minták bevezetése
 2. Létesítmények túlterhelése
 3. Betelepülés (Stall-in)
 4. Beszólás (Speak-in)
 5. Gerilla színház
 6. Alternatív társadalmi intézmények
 7. Alternatív kommunikációs rendszerek

Gazdasági beavatkozás

 1. Fordított sztrájk (Reverse strike)
 2. Ülősztrájk
 3. Erőszakmentes földfoglalás
 4. Blokádok nyílt megtagadása
 5. Politikai indíttatású hamisítás
 6. Kizárólagos beszerzések
 7. Vagyontárgyak lefoglalása
 8. Dömping
 9. Szelektív pénzügyi támogatás
 10. Alternatív piacok
 11. Alternatív közlekedési rendszerek
 12. Alternatív gazdasági intézmények

Politikai intervenció

 1. Adminisztratív rendszerek túlterhelése
 2. Titkosszolgálati ügynökök személyazonosságának felfedése
 3. Bebörtönzésre irányuló törekvés
 4. „Semleges” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség
 5. Együttműködés nélküli hatásgyakorlás (Work-on without collaboration)
 6. Kettős szuverenitás és párhuzamos kormányzás

 

Kétségkívül való, hogy nagyszámú további módszert alkalmaztak már, amik nem kerültek bele jelen osztályozásba. További módszerek sokaságát fogják feltalálni a jövőben, melyek az osztályozás három csoportjába lesznek majd sorolhatók: erőszakmentes tüntetés és meggyőzés, együtt-nem-működés és erőszakmentes intervenció.

Tisztán kell látni, hogy a legnagyobb hatékonyság akkor lehetséges, ha a használni kívánt egyedi módszereket a korábban elfogadott stratégia mentén választjuk ki.

Szükséges annak ismerete, hogy milyen típusú nyomást kívánunk gyakorolni, mielőtt kiválasztjuk, hogy ezen típusú nyomást a műveletek melyik konkrét formája fogja legjobban teljesíteni.

Forrás: Sharp, Gene. The Politics of Nonviolent Action (3 Volumes), Boston: Porter Sargent, 1973. Provided courtesy of the Albert Einstein Institution, Könyvei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI

Intézete: http://www.aeinstein.org

Díjnyertes film a módszeréről: https://vimeo.com/ondemand/4878

 

Fordítói megjegyzés

Gene Sharp módszeréhez a sikeres Gandhitól nyert ihletet. Gene módszere sikerrel alkalmazható vállalati alkalmazottak által, egyetemi diákok által, szülők által az iskolával szemben, ha ezen intézmények visszaélnek hatalmukkal.

Gene egyes módszerei egyén és egyén közötti hatalmi viszonyok kiegyensúlyozására, az erők és egyensúlyok felállítására is alkalmasak felnőtt és felnőtt, fiatalkorú és felnőtt, fiatalkorú és fiatalkorú egyének és csoportok viszonylatában.

Gene Sharp módszerei a vallások közötti, felekezetek közötti és nemzetek közötti viszonylatokban is alkalmazhatók. Módszerének ezekben az esetekben való alkalmazása során azonban rendszerint a műveleteket hatalmi érdekekből más erők eltérítik („hijack”).

Tipikusan ilyen a diákmozgalom, ahogy az szerepel is a 198 pont között, és tipikusan ma már minden tüntetés eltérítésre kerül, bárhol legyen is az. Ugyanúgy térítik el ezeket eredetileg helyes és megbecsülendő céljaiktól, mint mások a repülőgépeket. Ezen eltérítő háttérerők nyilvánosságra hozatala és leleplezése e mozgalmak elején és közben ezért kulcsfontosságú, különben láthatatlan kézként térítik el a 198 pont használóit, saját maguk ellen is a 198 pont más pontjait alkalmazva (pl. tüntetésen az álruhás álcivil áltüntetők).

Ezért fokozottan éberen, kettős éberséggel kell e módszereket alkalmazni minden esetben és a kettős hurokkal ellenalkalmazott 198 pont műveleteket idejében, sőt lehetőleg még előre nyilvánosan leleplezni.