ISZLÁM JOGHATÓSÁG NÉLKÜL NEHÉZ LESZ

 

Európa nem készült fel a menekült áradatra, holott látható volt, hogy mi kezdődik. Nincsenek olyan infrastruktúrák, melyek a menekülteket kezelni tudnák és a párbeszéd rendszere sem állt fel.

Hatalmas krízis elé néz Európa, mert ez még csak a kezdet. Amennyiben olyan elképzelések látnak napvilágot, hogy a menekülteket visszaszorítják az észak afrikai partokon és ott milliók fognak feltorlódni, ez csodálatos lesz, de ezek a milliók potenciálisan az Iszlám Állam katonái is lehetnek. Az IÁ pedig rendelkezik azokkal a forrásokkal, hogy ezeket a szerencsétleneket a túlélésük reményében „foglalkoztassa”. Akkor nem lélekvesztőkön, hanem hajónaszádokon fognak Európába érkezni.

Miért nincs ennyi elvesztegetett év után egy Iszlám joghatóság Európában? Jelenleg 30 millió muzulmánról van szó. Az Iszlám szabályait harmonizálni lehet az EU jogrendjével. Amennyiben egy ilyen akkreditált joghatóság létrejönne, a muzulmán bevándorlók kérdése könnyebben lenne rendezhető, mint a jelenlegi helyzetben.

Dr. Abdel Rahman Mihálffy

elnök

European Fatwa Council for Halal Transactions, Bécs, Ausztria

,,Titkos” alagút Nagymaros és Visegrád között


 

Nagymaros – Bár a helyiek sem tudják, de Nagymarosnál
  bármikor átsétálhatunk a Duna alatt. A bős-nagymarosi vízierőmű
  melléktermékeként ugyanis 1995-ben építettek Visegrád és Nagymaros közé egy
  alagutat. Először egy utat akartak hosszában a folyó alatt, de a végén csak
  erre futotta.

alagut

A közműveknek épített átjárót kizárólag az üzemeltető és a
  karbantartó cég szakemberei használhatják. Ők minden negyedik órában, a hajók
  és halak alatt néhány méterre végzik el az ellenőrzéseket.
  A közműalagút pontosan ott fut ma, ahová a
  nagymarosi duzzasztómű nyomvonalát tervezték.

Pontosan az 1696.
   folyamkilométernél nyíló lejáratot kék fedőlapok jelzik. 1992-1993-ban, miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem épül meg a bősi erőmű magyar párja, a tervezők
  jónak látták, ha valamilyen módon mégis létrejön a két part összeköttetése. A
  Mélyépterv  Zrt. által megépített létesítményben már 1995-ben próbaüzemet tarthattak. Nem csupán kábelek és vezetékek futnak benne, kapcsolódik hozzá egy meder alatti vízbázis is, mely ha működne, napi 3000 köbméter friss
  ivóvizet pumpálhatna be a rendszerbe. Egy dréncsövet kell elképzelni, mely az
  alagút fölött fut a 4 méternyi vastag sóder és kavicságyban. Perforált
  lyukakon áramlana be a szűrt Duna víz a rendszerbe, melynek jelenleg csupán
 üres csövei léteznek.
  Rövid lépcsőzés után egy fogadóhelységbe értünk,
  ahol a vezetékek kapcsolótáblái, elosztói és csapjai között kis kiállítás is helyet kapott.
 

012

A közműalagút 550 méteres hossza zsilipajtókkal van
  szakaszokra bontva. Tűz esetén például nem az egész rendszer károsodik, hanem
  valamelyest lokalizálni lehet a kárt.

 

 Komolyabb vízbetörést ezek az ajtók nem
  bírnának ki. A létesítmény bejárata is a mértékadó árvízszint fölött helyezkedik el. (Bővebbet a Leleplező Őszi számában tudnatnak meg róla)

Bilderberg találkozó a szomszédban – Ez lenne a világkormány?

Az egyik csúcs véget ér, egy másik pedig elkezdődik.

infowars.com – Idők jelei 


Tegnap indult a befolyásos emberekből álló Bilderberg Klub éves találkozója a szomszédos Ausztriában, érdekes módon csupán 32 kilométerre az éppen befejeződött németországi G7-es csúcs helyszínétől.

A szervezet nyilvánosságra hozta a résztvevők listáját, akik között három európai ország feje, a NATO főtitkára, két pénzügyminiszter és számos pénzügyi vezető található. A HSBC és a Goldman Sachs különösen erős csapattal vesz részt az idei csúcson, de megtaláljuk a listán a PepsiCo és a BBC Trust vezetőit is.

Újnak számít a klubban Michael O’Leary, a Ryanair elnök-vezérigazgatója, aki biztos szívesen elbeszélget majd Thomas Enders-szel, a nemcsak repülőket gyártó, de a világ egyik legnagyobb fegyvergyártójának számító Airbus vezetőjével.

Nem hiányozhat természetesen Eric Schmidt Google vezér sem, aki mellesleg a klub szervező bizottságának is tagja, és akit elkísért a cég mérnöki részlegének alelnöke, és az ijesztő nevű Google DeepMind mérnöki csapatának alelnöke. Peter Thiel, a PayPal alapítója és a Facebook jelenlegi igazgatója szintén a résztvevők között található.

Ilyen hatalmas nevekkel a meghívottak listáján a világsajtó bizonyára sok figyelmet szentel majd az eseménynek. A “bizonyára” pedig azt jelenti, hogy valószínűleg nem. Ki tudja miért?

Ahogy arról sem sokat hallani, hogy a konferenciák ismertebb résztvevői, illetve maga a szervezet milyen ideológiákat képviselnek. Nézzünk egy rövid, nem reprezentatív szemelvényt.

Bill Gates: “A világon ma 6,8 milliárd ember él. Ez hamarosan 9 milliárd lesz. Ha jó munkát végzünk az új vakcinákkal és az egészségügyben, ezt 10-15%-kal is csökkenthetjük.” (TED előadás)

Dr. Henry Kissinger: “Ma Amerika elszörnyedne, ha ENSZ csapatok vonulnának be Los Angelesbe [az 1991-es Los Angeles-i lázongásokra utalva], hogy helyreállítsák a rendet. Holnap hálásak lesznek érte. Ez különösen igaz, ha megtudják, hogy egy külső veszéllyel állnak szemben egy “földönkívüli megszállás” formájában, legyen az valós vagy mondvacsinált, ami az emberiség létét veszélyezteti. Akkor minden nép azért könyörög majd, hogy szabadítsuk meg ettől a gonosztól. Minden ember fél az ismeretlentől. Amikor eléjük tárjuk a helyzetet, önként mondanak majd le személyes jogaikról, saját jólétükért és biztonságukért cserébe, amit a világkormány biztosít majd számukra.” (Evians, Franciaország, a Bilderberg csoport 1992-es konferenciája)

James Morcan, a Kilencedik árva szerzője: “A Bilderberg zsinóron rángatja a nyugati világ minden kormányát és titkosszolgálatát.”

David Rockefeller: “Amennyiben a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR) felborzolja az összeesküvés elméletekben hívő emberek kedélyeit, akkor a Bilderberg találkozók bizonyára apokaliptikus látomásokat indítanak bennük arról, hogy miként szövetkeznek a mindenható nemzetközi bankárok a lelkiismeretlen kormányhivatalnokokkal, hogy ravasz cselszövéseket erőltessenek a tudatlan és gyanútlan világra.” (Emlékiratok)

James Morcan: “A Bilderberg módszerei megerősítették benne a globális hierarchia összetettségét. Nem tudta, hogy az Omega irányítja-e a Bilderberg csoportot vagy fordítva, de úgy érezte, hogy mindegy mennyi információt vélt tudni valaki az Új Világrend elitjéről, mindig volt egy eggyel magasabb szint a világot uraló titkos társaságok és háttérszervezetek erdejében.” (A kilencedik árva)

David Rockefeller: “Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Times-nak, a Time Magazinnak, kitűnő kiadványaiknak és igazgatóiknak, akik részt vettek üléseinken és közel negyven éven át betartották ígéretüket, hogy a hallottakat bizalmasan kezelik. Lehetetlen lett volna megvalósítani világméretű tervünket, ha azokban az években a nyilvánossággal is meg kell küzdenünk. Ma azonban a világ sokkal kifinomultabb és készen áll arra, hogy a világkormány felé meneteljen. Az intellektuális elit és a központi banki vezetők nemzetek felett álló szuverenitása mindenképpen jobb, mint az elmúlt századok során gyakorolt nemzeti önirányítás.” (Bilderberg konferencia, 1991, Baden Németország, ezen a találkozón Bill Clinton is részt vett.)

Lance Morcan: “Amennyiben a Bohémiai Klubhoz, a Külkapcsolatok Tanácsához és a Bilderberg csoporthoz hasonló elitista tömörülések választják ki és készítik elő a leendő amerikai elnököket, akkor nem ésszerű azt feltételezni, hogy ugyanezek diktálják a választottuk által kialakítandó politikát és irányelveket?” (Az árva összeesküvések: 29 összeesküvés elmélet az Árva trilógiából)

James Morcan: “Kilenc hallotta a suttogva terjesztett véleményt, miszerint a Bilderberg Csoport tulajdonképpen a Világkormány. A demokráciát akarják felszámolni és mindenre befolyással vannak, a politikai vezetőktől a következő háború bevételéig. Olyan makacs híreket is hallott, sőt megerősített és a médiában megjelent cikkeket olvasott, amelyek szerint Barack Obama, Károly herceg, Bill Gates, Rupert Murdoch, Tony Blair, Bill és Hillary Clinton, George Bush és fia mind a Bilderberg csoport kiválasztottai. A Bilderberg más tagjai Kilenc memóriabankjából kerültek elő, köztük számos multinacionális cég, például a Facebook, a BP, a Google, a Shell vagy az Amazon elnök-vezérigazgatójával, de ott voltak a világ legnagyobb pénzintézeteinek igazgatói is.” A kilencedik árva

Arthur Schlesinger Jr. amerikai történész: “Az új világrendet nem tudjuk megvalósítani anélkül, hogy ne fizetnénk érte vérrel, szavakkal és pénzzel.” (Foreign Affairs, 1995. július/augusztus)

David Rockefeller: “Több, mint egy évszázadon át, az ideológiai szélsőségesek a politikai spektrum mindkét szélén kihasználták a sok publicitást kapott incidenseket, mint például saját találkozásomat Castro-val, hogy megtámadják a Rockefeller családot, mert szerintük mértéktelen befolyással bírunk az amerikai politikai és gazdasági intézményekre. Egyesek azt feltételezik, hogy mi egy titkos összeesküvés része vagyunk, amely az Egyesült Államok érdekei ellen dolgozik, “internacionalistának” nevezve engem és családomat, akik egy szorosabban integrált globális politikai és gazdasági szerkezet létrehozásáért szövetkeznek másokkal. Hívhatjuk egységes világnak is. Ha ez a vád, bűnös vagyok és ezt büszkén vállalom.” (Emlékiratok)

Időkjelei: Egyesek szerint a Bilderberg csoport messze nem a piramis csúcsa, hanem inkább egy félig titkos, vagy inkább titkosnak beállított elit klub, ahová a nyilvánosság által is ismert bennfenteseket hívják meg, a tényleges hatalmat kézben tartók pedig a legtöbbünk számára kevésbé ismert, nyilvános szerepet nem vállaló emberek. Mit gondoltok?

Nyári Leleplező jún. 12.-től kapható

Leleplező 2015 nyár . Forrás: Leleplező Magazin – leleplezo.eu

A Leleplező nyári számának tartalmából

Tőke Péter: Fidesz a ,,puccsisták” és a szélkakasok kereszttűzében

Nem lehet kirúgni egymillió áruló szavazót, de észre lehet téríteni őket – A hazugsággyár terméke, hogy belső viszály van – A hierarchia, s a vezérkar marad, hacsak az őszi tisztújító kongresszus másként nem dönt. Habony pozitívumai és negatívumai: Árpi, Árpi, nem is voltál akkora kakas. A párt és kormány cserbenhagyói gyakorolhatják, hogy ki tudják majd mondani: (Vona) társminiszterelnök úr!

Tőke Péter: A kormányvédelem kézikönyve?

A Kormánybuktatások kézikönyve már megjelent I. kötetéből és a szeptember körül megjelenő II. kötetből közlünk részleteket. A szerzők ezúttal Gene Sharp forradalmi tudományának az ellenkezőjét, a nép többsége által megválasztott rendszerek megvédési rendszerét, a külföldi zsoldosok és liberális demokrácia-lovagok elsöprésének módszereit dolgozzák ki. Elsőként kimondják: a liberális demokrácia nemzetbiztonsági kockázat!

Judit Antal (Anglia): Modernkori rabszolga- ébresztő – Interjú Sevaster Évával

A hozzánk hasonlóan gondolkodó különleges hölgy, aki több, mint 200 filmet feliratozott a Youtube és a magyarok részére, besegített a mi munkánkba is. Lefordította nekünk a Gene Sharpról szóló díjnyertes dokumentumfilmet: A hogyan csináljunk forradalmat?

Tőke Péter: Az E-kártya sokmindenre jó lesz, ám ha a tárhelyébe RFID chip is kerül, akkor…,  Mint a kutyát, úgy téged is azonnal megtalálnak

Még sok minden nem dőlt el, de a kártya sokféle igazolványt pótol, s mintegy negyvenféle ügyintézést segít.

Bogár László: AZ UTOLSÓ FELVONÁS

Normand Hodges ölte meg Marilyn Monroe-t

Bombaként robbant, a gyilkos, magas rangú CIA-ügynök  vallomása

Támadás a Leleplező ellen

Hiába némították el Drábik János és Abdel Rahman sejk számítógépeit, kisérelték meg

rijadi szaúd-arábiai és kelet-borneói hackerek megszerezni a Leleplező levelezését, nem

tudtak megfélemlíteni bennünket. Kínos, hogy

a szaudi vezetés zsidó, de az méginkább.

hogy az izraeli tesóktól kaptak neutron bombát, ráadásul kettőt is ledobtak Jemenre. Sorry!

Abdel Rahman sejk: Az arab király és a család négyezer hercege zsidó

A SZAÚDI URALKODÓHÁZ TOMBOLÁSA ÉS BUKÁSA

című cikkünket több követség kérésére angol nyelven is közöljük.

Súlyos éhínség esetén az arab férj tényleg megeheti a feleségét?!

Ilkei Csaba: Dr. Mihálffy Balázs (Abdel Rahman

sejk) 60 éves

A hittudós, aki pokolra megy és felemelkedik

Dr. Csath Magdolna: TTIP-TAFTA Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség

400 gyilkosságot tervelt ki a világ legeslegveszélyesebb asszonya

Drábik János: Viták és álviták. Miért van szükség

a társadalommal való párbeszédre?

Tőke Péter Golgota megy – a másolat jön?

Ha Pákh Imrének máshová kell eladnia a hárommilliárd forintot érő Munkácsy

festményét, akkor kerül amibe kerül a valódihoz tökéletesen hasonló másolatot

készíttet róla. A kormány közbe lépett: a festmény levédésével ,,háziőrizetbe” helyezte,

és hiába fizetett érte Pákh Imre 7 millió dollárt, egy az országból már ki nem vihető fontos

festmény csak az MNB-nek és a megszabott 6 millió dollárért adható el!

Drábik János: Az erőszakmentesség apostola, Gene Sharp

Ilyen lesz a világ legnagyobb szállodája

A 44 emeletes luxushotel 12 tornyában 10000 szobát, hetven éttermet, több helikopterleszállót, buszmegállót, konferencia- és bevásárlóközpontot alakítanak ki. Az épület 44 emeletes lesz, némelyik szint VIP-vendégek számára lesz fenntartva,

itt amolyan királyi lakosztályokat rendeznek majd be.

Benjamin Fulford : A kazár uralom véget ért? Kínai orosz ellenbank

“Megegyezés született valamennyi központi bank között” – Célegyenesben a Világbank ázsiai riválisa – Sokak azt hiszik, hogy a BRICS elhozza a megváltást – Wen Jiabao és Vladimir Putyin megállapodtak a dollár mellőzésérôl – Aranyalapú rubel vagy jüan? – A globális valutaátállás folytatódik ügyben ribillió lesz? – KÍNA MÁR HIRDETI A JÜAN VILÁGVALUTA SZEREPÉT – A nyugati pénzügyi rendszer megtervezett összeomlása fenyegetően közeledik

Orbán Viktor 5 éves értékelő beszéde

Bekiáltás: Az oroszok nem akarnak éhezni

Jellemtelen strómanok és szégyenteljes

bírói asszisztálás – exkluzív interjú

Demján Sándorral

Dr. Drábik János:  Európai agymosás

hazugsággyárral és manipuláló-központtal.

A magyarok is az alapítók között vagyunk. Igazmondás? Na neee!

Az ukrán dráma V. – Nézeteltérés az ukrán konfliktus kérdésében Washington

és az EU között – Vlagyiszláv Volosin ukrán pilóta lőtte le az MH-17-et?

Horváth Lajos: Az ukrán térség állam és

identitásképző, szervesen fejlődött jelképei

Szabadkőmûves titok

Lucian Boia román történész: Trianon nem volt igazságos. THE ROMANIAN HISTORIAN, ACCORDING

TO WHOM TRIANON WAS UNJUST

Tallózás a II. negyedév aktuális információiból. Események felidézése 2015 márciusától

– válogatás a médiából és az internetről

Izraeli nukleáris fegyvert vetettek be Jemenben – Vona-interjú a The New York Times-ban – Kedveskedni akartak Kósának a huszáros freskóval – Az Iszlám Államot két amerikai tábornok ajánlására hozták létre – Ukrajnát eladják az amerikaiaknak

Brindza András: A BOLDOG, ÉRTÉKES, TARTALMAS,

NAGYHATÁSÚ ÉLET ALAPKÖVEI!

Kritika a külföldi nemzeti oldaltól az itthoni

nemzeti oldalnak – Így látják Ausztráliából

a haza rendíthetetlen hívei

Kirekesztők és kirekesztettek – Az adócsökkentés kormánya –

még sok minden másé – Csak a FIDESZ lenne az egyetlen

elfogadható erő?

Fukk Bálint, Exopolitika Magyarország:“Exkluzív magyar interjú Paul Hellyerrel a pénzmaffiáról

és a változás lehetőségeiről”

Veterans Today: Összefogtak ellenük a világ

vezető hadseregei és hírszerzői. Izraelt és

a kazár maffiát már titokban elítélték I.-III.

Varga Csaba: Javaslatok a felső osztály tagjainak, a nemzeti felső osztály

jobbjainak

Mándoki Andor:  Legyünk

semlegesek háború esetén

Oroszország hatalmas

földalatti bunkereket épített,

nukleáris háborúra számítva

Szibériában több megoldatlan régészeti rejtély

található. Por-Bajin-t Putyin is megnézte

Niels Harrit és a 9/11 – nanotermit robbant?

Speciális tallózás a tudomány és technika köréből

EGÉSZSÉGÜNKRE!

– Éliás Tibor: Ne hagyjuk, hogy kihaljon a magyar nemzet.

– Szlimák Hajnalka: A kurkuma csodás hatásai

Dr. Ilkei Csaba: „A Párt iránti kötelessé-

gemnek teszek eleget azzal, hogy jelentek”

A MTV mint az osztályharc kiemelt küzdőtere (III.rész). A szerző újabb egykori ,,televíziós” ügynököket és besúgókat leplez le.

Preston James Ph.D – Rónaszegi Judit (Veterans Today):

MI LENNE HA..?

Rónaszegi Miklós: HOL

LAKIK AZ ANTIKRISZTUS?

Nagy Suzy – Vajó Sándor: Két

év múlva kötelező lesz a chip

Bevált a fordított ÁFA, de csalók azért akadnak

Dr. Szabadi Béla: Devizahiteles probléma.

Megoldás? Vagy helyben

járás – dobbantással?

A kommunisták is a Dunába

lőtték a magyarokat

Mi a finnugor elmélet lényege? – Hol van a szkíta, hun, magyar őshaza

MEGMÉRETTETÉS.   Churchill, Roosevelt, és Horthy

szerepe a holokausztban

Szlimák Hajnalka:

A cukorbetegség természetes gyógyítása, Tehéntej kapszulázva